Blogger

Jahrens blogg

Publisert 08.01.14

Nyttårsforsett for helsevesenet: Bedre kommunikasjon

Det er tid for nyttårsforsetter. Vi skal trene mer, lese flere bøker, være mer med venner, spise sunt, bli mer strukturert. Kort sagt; bli en bedre utgave av oss selv. Same procedure as last year. Noen av oss klarer det, andre ikke. Uansett, det er godt å ha en følelse av å starte med blanke ark i begynnelsen av året.

Norsk helsevesen skal styres etter klare planer med tydelige målsettinger. Nyttårsforsetter egner seg ikke for å bedre kvaliteten i helsetjenesten. Men hva om vil likevel gjorde den lille øvelsen å bruke tankegangen bak nyttårsforsetter som et mål for bedre pasientopplevelse når 2014 er omme. Helsevesenet har også potensiale til å bli en bedre utgave av seg selv.

Nøkkelordet er kommunikasjon. Kunnskapssenteret gjennomførte i fjor en undersøkelse der 12 494 pasienter som var innlagt på norske sykehus i 2012 svarte på et omfattende spørreskjema om sine erfaringer etter sykehusoppholdet.52 prosent av pasientene mener at de "ikke i det hele tatt", "i liten grad" eller "i noen grad" ble informert om hvilke plager de kunne regne med å få i tiden etter utskriving. 49 prosent av pasientene mener at de "ikke i det hele tatt", "i liten grad" eller "i noen grad" fikk informasjon om hva de kunne gjøre ved eventuelle tilbakefall.

Dette er ikke bra nok. Her er det viktig informasjon som ikke blir gitt og som går ut over den enkeltes restitusjon etter et sykehusopphold, forebygging av tilbakefall og den enkeltes trygghet.

Det ble også dokumentert at mange ikke fikk dekket informasjonsbehovet mens de er innlagt. Dette er gjenkjennbart for oss som ofte møter kronisk syke. En av fem pasienter opplevde at legene «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» snakket slik at pasientene forsto dem. En av tre pasienter mente de ikke fikk fortalt legene det de mente var viktig om sin egen tilstand. Like mange opplevde at legene var mindre interessert i pasientenes beskrivelse av egen situasjon.

I det store og det hele er pasienter på norske sykehus godt fornøyd med hjelpen som gis. De gangene folk er misfornøyde handler det ofte om det som avdekkes i undersøkelsen fra kunnskapssenteret; dårlig kommunikasjon.

Noe av forbedringene som trengs i helsevesenet vil koste mye penger. Det å kutte køene vil eksempelvis koste 8,1 milliarder, mens det å snakke godt med pasienten slik at de forstår hva som blir sagt og informere dem om forløp og bivirkninger. Her har man en mulighet til å forbedre pasientopplevelsen uten at det koster skjorta. I tillegg vil det sannsynligvis også være lønnsomt. Det er lettere å etterfølge legens råd, bruke medisiner riktig osv. hvis man har forstått hva som faktisk ble sagt. En godt informert pasient er bedre i stand til å ta vare på sin egen helse.

Frode Jahren

Kommentarer


kommentarer

Bloggere

Frode Jahren Frode Jahren
Frode Jahren er generalsekretær i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Han har tidligere vært generalsekretær i Norsk Ergoterapeutforbund og kommunikasjonssjef ved Akershus universitetssykehus.
 • Tor Levin Hofgaard

  De er ikke syke, de har det vondt

  Publisert 29.05.15

  Når barn og unge reagerer helt normalt på vonde opplevelser, hjelper det lite å gjøre dem til pasienter.Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (NTNU) la nylig tallene på bordet: Tre av fire barn på barnevernsinstitusjon har psykiske lidelser i den diagnostiske betydningen av begrepet. Bare hver tredje av disse igjen, får riktig hjelp. Et naturlig svar vil være å gjøre porten bredere inn til psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Både barneminister Solveig Horne og helseminister Bent Høie ... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Lisbet Rugtvedt

  Dropp ideologien - sats på det som virker i folkehelsepolitikken

  Publisert 28.05.15

  Stortingets helse og omsorgskomite diskuterer i disse dager hovedlinjene i folkehelsepolitikken i forbindelse med behandlingen av regjeringens folkehelsemelding. I Høies melding ligger de tre hovedmålene fra den rødgrønne folkehelsemeldingen fast: Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder, befolkningene skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller, og vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. Det er g...

  Les hele blogginnlegget
 • Karita Bekkemellem

  Legemiddelmeldingen - forskning og innovasjon

  Publisert 26.05.15

  «Målet om å legge til rette for forskning og innovasjon skal bidra til å nå visjonen om bedre folkehelse og målet om å sikre god kvalitet ved behandling av legemidler. Det skal også bidra til regjeringen mål om å legge til rette for en sterk utvikling i norsk legemiddelindustri.» Ordene er hentet fra den nye legemiddelmeldingen. Jeg synes regjeringen har levert en framtidsrettet legemiddelmelding når det gjelder forskning og innovasjon, som i tråd med anbefalingene fra HelseOmsorg21-strategien ...

  Les hele blogginnlegget
 • Ketil Kjenseth

  Stor ståhei for 40-åringer

  Publisert 26.05.15

  Som saksordfører for folkehelsemeldingen i Stortinget i vår, Meld. St. 19 (2014-2015) «Mestring og muligheter», er jeg glad for at folkehelse vekker debatt. Vaksinering, sukkeravgift, antibiotika, screening samt «anonyme» sigarettpakker er blant temaene som har vært i den nasjonale debatten og fått mest oppmerksomhet. Tidlig innsatsI saksordførermerknadene har jeg lagt stor vekt på tidlig innsats, økt kapasitet og bedre organisering av den kommunale helse- og velferdstjenesten. Å bidra til fris... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Christian Grimsgaard

  Direktoratets konsekvensutredning- rapport som bestilt?

  Publisert 26.05.15

  Helsedirektoratet publiserte i begynnelsen av mai rapporten "Faglige konsekvenser av alternativer for sykehusstruktur". Tilrådningen skal danne underlag for arbeidet med nasjonal sykehusplan. Trolig har departementet håpet at rapporten skulle bidra til å berede grunnen for nedleggelse av kirurgi ved de mindre sykehusene i Norge, som er varslet å komme i Nasjonal sykehusplan. Det er imidlertid lite trolig at debatten forstummer som følge av dette arbeidet. Til det er rapporten ganske enkelt ... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørnar Allgot

  Urimelige førerkortkrav skjærer alle med diabetes over èn kam

  Publisert 20.05.15

  Jan Johansen i Trygg Trafikk skrev for en tid tilbake i Aftenposten at personer som «bruker medisiner eller har dårlig helse», kanskje ikke bør ha førerkort. Jeg har diabetes. Men jeg har ikke dårlig helse. Helsedirektoratet har foreslått en innskrenking i førerkortforskriften som vil påvirke personer med diabetes' mulighet til å kjøre bil. Formålet er å «tydeliggjøre helsekravene til en rekke sykdomstilstander basert på risikovurdering». Men forslaget er ikke bygd på oppdatert kunnskap, og Hel... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Tiago Campos Rodrigues

  Hvordan skal vi bygge en sterk biotek industri?

  Publisert 18.05.15

  Tidligere har jeg stilt spørsmålet om helse skal være en utgiftspost eller en verdiskaper for Norge i fremtiden og jeg har skrevet om hvorfor Norge bør bygge en sterk biotek industri.Etter disse blogginnleggene her i Dagens Medisin har jeg fått mange spørsmål om hva dette kan bety for Norge i antall arbeidsplasser og fremtidig verdiskapning.Jeg vil anbefale dere å lese rapporten som Boston Consulting Group (BCG) publiserte i 2007. De peker på at biotek sektoren i Norge kan ha et potensiale til å...

  Les hele blogginnlegget
 • Tone Westergren

  Åpen tilgang til data fra kliniske studier

  Publisert 10.05.15

  Når det søkes om markedsføringstillatelse eller andre godkjenninger for et legemiddel, mottar registreringsmyndighetene mye mer dokumentasjon enn det som er offentlig tilgjengelig. Datagrunnlaget omfatter både upubliserte studier og mer detaljerte resultatbeskrivelser fra publiserte studier. Dokumentasjonen vurderes altså som god nok til å understøtte en søknad om markedsføringstillatelse, men det har ikke vært noe krav om at innholdet skal være tilgjengelig for de som skal forskrive og bruke le... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Bjarte Reve

  Når du er 1 av 3 som får en hjernesykdom – hva da?

  Publisert 08.05.15

  1 av 3 vil i løpet av livet få skade eller sykdom i hjernen. (Kilde: Hjernerådet). Hvordan vil du møtes og få behandling og omsorg hvis dette rammer deg? Forskning har vist at demens ikke er en normal del av aldring – det er et resultat av komplekse hjerne-sykdommer som øker i forekomst etter hvert som vi blir eldre. På grunn av at vi lever stadig lengre, utgjør demenssykdommene i dag den raskest voksende sykdomsbelastningen I Norge. Min påstand er at vår helse og omsorgstjeneste ikke er klar f...

  Les hele blogginnlegget
 • Fred Hatlebrekke

  Enklere vei til fysioterapeut

  Publisert 07.05.15

  Helseministeren har i dag lagt frem primærhelsetjenestemeldingen. Det er mange gode forslag og interessante analyser her. Det at fysioterapi, sammen med en del andre helsetjenester, igjen skal bli en lovpålagt del av kommunehelsetjenesten er virkelig gledelig. Forslaget om direkte tilgang til fysioterapeut har også naturlig nok fanget min interesse – dette er en pasientreform. For pasienter med akutte muskel- og skjelettplager er det en stor fordel å komme raskt til fysioterapeut som kan unders... 8

  Les hele blogginnlegget
 • Per T. Lund

  Hvorfor er det så vanskelig å få til løsninger utenfor boksen?

  Publisert 06.05.15

  Er det fordi vi forsøker å skape innovasjon med utgangspunkt i politiske vedtak innenfor helsesektoren, i stedet for å stimulere til nytenkning på bakkeplanet? Hvor mye kreativ tjenesteutvikling kom det ut av den siste stortingsmeldingen du leste? Og hvilken var det forresten? Å tilrettelegge for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten er krevende. Området skiller seg fra andre typer tjenester ved at innbyggerne som bruker tjenestene stort sett sender regningen til staten, og fastlegene skal i ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørg Bakke

  Tips til deg som søkjer turnus

  Publisert 05.05.15

  Med ei lita dose humor. 1. Det er for seint å tenkje på turnus rett før du skal søke – bruk studietida! Tida er over for å surre den vekk. Skal du ha turnus må du ha gjort ein innsats, elles kjem andre å tek plassen din. Er tross alt titals fleire studentar enn plassar. Dette er ein test på om du er god i matte, elles er det kanskje lurt med endå eitt år på Bjørknes. 2. Dei fleste av dei større sjukehusa verdsett akuttmedisinsk erfaring – søk deg sommarjobb i ambulansen, arbeid på ferdighetsse... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Nard Schreurs

  Klinikere som ehelsepådrivere

  Publisert 04.05.15

  Forrige uke var jeg så heldig å få besøke HIMSS-konferansen i Chicago. HIMSS står for Health Information Management System Society, men har gjennom flere tiår blitt et eget begrep. Det som startet med tung sykehus-IT har utvidet seg til mobil helse, omsorg, telemedisin og IoT (Internet of Things).Konferansen viser det fremste innen helse og IT, har et utstillingsområde på størrelse med Karl Johan, og samlet i år rekordmange: 41 000 helsespesialister fra hele verden. Ikke minst var George Bush jr... 8

  Les hele blogginnlegget
 • Ivar Sønbø Kristiansen

  Om interessekonflikter og magiske penger

  Publisert 04.05.15

  Effekten av interaksjoner mellom leger eller forskere og legemiddelindustri har tiltrukket seg mye oppmerksomhet. De fleste av oss tror at slike interaksjonene kan påvirke meninger, vurderinger eller beslutninger, men hva med interaksjoner med offentlige myndigheter? TilbakeblikkDa jeg i 1972 begynte i turnustjeneste i Trondheim, var tilbudene på «firmakveld» med legemiddelinformasjon mange. Et typisk opplegg var et nokså kort faglig innlegg av beskjeden faglig standard fulgt av en bedre middag... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Tone Wilhelmsen Trøen

  Pasienter trenger både medisiner og mat

  Publisert 30.04.15

  «Det er maten som arbe'r», sa alltid mine barns oldemor når vi satt rundt kjøkkenbordet hennes og spiste. Hun var født, oppvokst og hadde jobbet som gardkjerring i all sin tid, og visste at ingen duger, hverken helter eller oss andre, om vi ikke får i oss mat og drikke. Det er egentlig ikke et vanskelig premiss å forstå heller. De aller fleste av oss vet hva ernæring betyr, og spesielt vi som har helsefaglig utdanning og kjenner cellenes konstruksjon og funksjon. Da er det betydelig mer vanskel... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørn Guldvog

  Lokalsykehus for fremtiden

  Publisert 23.04.15

  Lokalsykehusene er viktige for at folk skal føle seg trygge og de kommer til å ha en helt sentral plass også i fremtidens helsetjeneste. Det er bra at vi diskuterer hvordan helsetjenesten best skal tjene befolkningens behov. I fremtiden vil flere ha behov for tett oppfølging av kroniske tilstander som diabetes, kols, hjertesvikt og kreft. Befolkningen blir eldre og mange vil i større grad ha flere alvorlige sykdommer samtidig. Mest mulig pasientbehandling bør skje lokalt, nær der man bor og vi... 9

  Les hele blogginnlegget
 • Steinar Madsen

  Vi trenger en «klok liste»

  Publisert 13.04.15

  Hvilket legemiddel er det beste? Hvilket legemiddel bør jeg ha som førstevalg? Det er spørsmål jeg stadig får av leger. På mange terapiområder er den medikamentelle behandlingen blitt svært uoversiktlig. Blant de mest uoversiktlige er diabetes og astma/KOLS. En kjapp opptelling viser at det finnes omkring 30 ulike legemidler og legemiddelkombinasjoner med over 20 forskjellige typer teknisk utstyr til behandling av astma/KOLS. Og som en stadig mer forvirret lege sa til meg: Alle legemiddelfirmae... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Marit Hermansen

  Lytt til erfarne fjellfolk!

  Publisert 27.03.15

  Påsken er rett rundt hjørnet. Noen har pakket ski og påskeegg og drar til fjells, mens andre tar på seg jakka og drar på vakt. Det er egentlig utrolig flott å tenke på dette velsmurte helsevesenet som bare ruller og går og sørger for avansert behandling, god omsorg og beredskap til fingerspissene. Eller...? De siste fire-fem årene har det skjedd noe. Pasientene merker det, fagfolka merker det - og media har gode dager. Vi leser historier i aviser og blogginnlegg som vitner om at noe er galt. Vi ... 7

  Les hele blogginnlegget
 • Magne Nylenna

  Kunnskap knuser myter

  Publisert 17.03.15

  Det er gode grunner for å etterlyse kunnskapsgrunnlaget for mye av dagens medisinske praksis. Oversiktsartikler er blant leserfavorittene i alle medisinske tidsskrifter. Gjennom mange år som redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening, erfarte jeg både hvor etterspurte oversiktsartikler over kliniske emner er, og hvor vanskelig det er å lage dem. En god oversiktsartikkel skal oppsummere kunnskapsgrunnlaget, og tolke og vurdere kunnskapen som artikkelen er basert på, heter det i veiledn...

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Berg

  Om lokketilbud og stortingsvedtak

  Publisert 13.03.15

  Av naturlige grunner har det vært mye oppmerksomhet rundt årets LIS-BIO anbud der man ved hjelp av anbudets struktur og den frie konkurransen mellom leverandørene fikk en tilbudspris fra den ene biosimilar-aktøren på 72% vs. listepris på originalen (infliximab, MSD). Dagens Medisin (DM) har fulgt saken tett og i papirutgaven 12. februar har man 6 sider om dette under fanen «Biobyttedramet». I mine øyne er det naturlig at saken får stor interesse, det er naturlig at prisene faller og at konkurr... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Kjersti Toppe

  Åpenhet i helsevesenet!

  Publisert 12.03.15

  Retten til å ytre seg uten frykt for represalier er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et velfungerende demokrati. Grunnlovens § 100 slår fast at « frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilken som helst anden Gjenstand ere Enhver tiladte». Og; « Det paaligger Statens Myndigheter at lægge til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale». Retten til ytringsfrihet følger også av Den europeiske menneskerettskonvensjon og Den internasjonale konvensjonen om sivile og polit... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Christer Mjåset

  Misforstått taushetsplikt

  Publisert 09.03.15

  Som leger har vi fullstendig taushetsplikt for alle de forhold som vi får kunnskap om i arbeidet med pasientene våre. Dette sikrer at lege-pasient-forholdet får utvikle seg i fortrolighet, slik at alle pasienter kan komme med det de har på hjertet. Dette er avgjørende for kvaliteten på både diagnostikken og behandlingen som gis. Leger setter derfor taushetsplikten meget høyt. I arbeidet med å lage en ny arbeidskontraktmal for leger i sykehus har imidlertid arbeidsgiverforeningen Spekter present... 45

  Les hele blogginnlegget
 • Eli Gunhild By

  Likestilling i revers!

  Publisert 06.03.15

  Samfunnet er avhengige av at norske sykepleiere verdsettes høyere, også gjennom lønn. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i småbarnsfasen øker. En «oppmyking» av arbeidstidsreglene vil bidra til ytterligere å sementere kjønnsrollene. Status 8. mars 2015 er en likestilling i revers. Sykepleier er et kompetanseyrke som fordrer tre års høyere utdannelse. Likevel viser en sammenligning fra SSB 2013/14 at sykepleierne ligger på mellom 50.000 og 180.000 kroner lavere snittlønn enn andre yrker so...

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Micaelsen

  Kreftvaksine til flere årskull

  Publisert 02.03.15

  Arbeiderpartiet mener det haster å sørge for at alle kvinner opp til 26 år får tilbud om gratis HPV-vaksine, inkludert de som tidligere har takket nei til tilbudet gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. I tillegg mener vi at kjønnsnøytral vaksinering kan bidra til bedre infeksjonskontroll. Kreftforeningen gir forslagene full støtte. Kreftforeningens generalsekretær har tidligere uttalt at personer blir syke, får kreft og dør mens vi venter på handling fra Stortinget. Nå er forslaget om å utvide HP... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Jon Magnussen

  Sirkus Møre og Romsdal

  Publisert 18.12.14

  Slik kunne det ha foregått: 1. Etter grundige faglige utredninger og en bred lokal debatt legger administrativ ledelse i Helse Møre og Romsdal (HMR) fram for sitt styre et forslag til hvor nytt sykehus bør lokaliseres. Forslaget er basert på hva den lokale administrative ledelsen mener vil være helsefaglig best for Helse Møre og Romsdal. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal består av en blanding av ansattrepresentanter og eieroppnevnte medlemmer. De representerer ikke og svarer ikke for befolknin... 15

  Les hele blogginnlegget
 • Trond Dahl Hansen

  Helse og omsorg må bli et næringspolitisk satsingsområde!

  Publisert 11.12.14

  Få andre næringssektorer enn helse og omsorg har et større voksende marked nasjonalt og internasjonalt! HelseOmsorg21-strategien slår fast at en av forutsetningene for å få en bærekraftig helseutvikling er at helse- og omsorg etableres som et næringspolitisk satsingsområde, og at store offentlige investeringer i helse og omsorg må til for å lykkes. Denne erklæringen mangler så langt fra regjeringen, og på vegne av LFH og alle leverandører så etterlyser jeg klarere tale. Så lenge den næringspoli... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Anne Lise Ryel

  Pakkeforløp - bruksanvisning for kreftpasienter

  Publisert 05.12.14

  Endelig får kreftpasienter en detaljert oversikt over når de skal undersøkes og når kreftbehandling skal settes i gang. Hvert år mottar vi over 13.000 henvendelser til vår kreftlinje. Svært mange av disse handler om at pasienter i dag ikke vet hvor lenge de skal vente på behandling, eller hva slags behandling de skal få. Det skaper frustrasjon, redsel og utrygghet. Men nå er det lys i tunnelen. Fra 1. januar innføres pakkeforløp, en slags bruksanvisning, for pasienter som har kreft i pros... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Hege Gjessing

  Viktig med opplyst prioriteringsdebatt

  Publisert 21.11.14

  Norheim-utvalget åpner for en viktig og nødvendig debatt – nemlig hvordan prioritere i stort mellom ulike pasientgrupper. Utvalget skal roses for at vi reiser denne viktige debatten på ny. Nye prioriteringskriterierNorheim-utvalget foreslår å endre prioriteringskriteriene. Helt konkret ved at alvorlighet endres til helsetap, nytte til helsegevinst og kostnadseffektivitet til ressurskriterium. Forslaget har skapt debatt. Det er derfor interessant å kaste et historisk lys over de kriteriene vi ha... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Mari Lundeby Grepstad

  Strutsepolitikk i kampen for bedre mødrehelse

  Publisert 06.11.14

  Reservasjonsretten er kanskje et tilbakelagt kapittel og motstanden var riktignok fenomenal, men debatten illustrerer likevel en tenderende holdning i Norge så vel som i store deler av verden: sosialkonservativismen har fått et fastere grep. «Abort er et minefelt. Ikke snakk om det dersom du kan unngå temaet». Jeg er på en konferanse med givere, NGOer og myndigheter som jobber for bedre reproduktiv helse i utviklingsland- et viktig ledd for å nå FNs tusenårsmål 4 og 5: forbedre mødrehelse og re...

  Les hele blogginnlegget
 • Elisabeth Kirkeng Andersen

  Hva bruker vi til å kommersialisere helseforskning, egentlig?

  Publisert 03.11.14

  «Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world.»I disse budsjett-tider er det både hyggelig og litt frustrerende å se de politiske partiene slå hverandre i hodet med ideer til hvordan få mer innovasjon i Norge. Hyggelig – fordi det absolutt er nødvendig. Frustrerende, fordi mens vi prater og diskuterer – så er det det noen som ikke greier seg fordi de ikke har penger til å forfølge ideen sin hele veien til markedet. På grunn av kapitalmangel.I dag la Venstre fram sitt alternative b...

  Les hele blogginnlegget
 • Camilla Shalchian-Tabrizi

  Å hamre på en lukket dør

  Publisert 03.10.14

  - Du er nødt til å ha sterke pårørende for å få psykisk helsehjelp Egentlig hadde jeg satt opp en logisk disposisjon for de kommende blogginnleggene. Blogg nummer én, som dere allerede har fått se, skulle naturlig nok være en introduksjon. Og de kommende innleggene skulle ha en logisk oppbygging opp mot stadig mer kompliserte tema. For eksempel hadde jeg planlagt at det neste innlegget skulle handle om valg. Om pasienter vil velge. Og hva vil vi i så fall velge. Om hvordan den nye pasientr... 7

  Les hele blogginnlegget
 • Leif Rune Skymoen

  Demens-suksess kan vise vei for norsk næringsutvikling

  Publisert 22.09.14

  De store medisinske gjennombruddene på demensfeltet har latt vente på seg. Men noe av det mest spennende som har kommet de senere årene, har kommet fra Norge. I 2013 godkjente amerikanske legemiddelmyndigheter kun ett nytt legemiddel for Alzheimers sykdom. Dette legemiddelet heter Vizamyl og brukes i PET-undersøkelser for å undersøke pasienter med mulig Alzheimers sykdom. Sett med norske øyne er dette unikt. Vizamyl er utviklet av GE Healthcare, og det meste av utviklingsarbeidet har skjedd i Os...

  Les hele blogginnlegget
 • Liv Arum

  Behandling i Europa: - Viktig og nødvendig

  Publisert 19.09.14

  Fritt sykehusvalg i Europa vil gi økt valgfrihet og ha stor velferdsmessig betydning for den enkelte pasient. For mennesker med sjeldne diagnoser er dette et viktig tilbud. EU fremmet i 2008 et felles regelverk for pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester, det såkalte pasientrettighetsdirektivet. Bakgrunnen var de mange sakene som gikk til EU-domstolen som handlet om refusjon av utgifter til behandling i et annet EØS-land. Kritisk til forhåndsgodkjenning I 2013 vedtok Stortinget ... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Johan Torgersen

  "DRG-aksjonen"

  Publisert 12.09.14

  I går eksploderte det i både sosiale medier og i Dagens medisins kommentarfelt etter at Spekter har rettet krass kritikk mot leger som har luftet sin frustrasjon over situasjonen i sykehus. Saken startet med at en del leger kommenterte et intervju med Torgeir Bruun Wyller i Dagens medisin.Bruun Wyller peker i intervjuet på den svekkede ytringsfriheten i sykehusene, lojalitetskrav som erstatter tillit og hvordan den svake åpenhetskulturen skader helsetjenesten. I kommentarfeltet luftes først og f... 15

  Les hele blogginnlegget
 • Veronika Barrabés

  Den som venter på noe godt

  Publisert 29.08.14

  Årets store hjertekongress (ESC) går av stabelen denne helgen i Barcelona. Det er ventet rekorddeltagelse, og mer enn 11.000 abstracts er sendt inn. «Innovasjoner i kardiologien» er årets tema for kongressen, og det er mange presentasjoner og studier som blir møtt med forventninger.Hjertesvikt er et av områdene som det forskes på. Det er et stort udekket behov for nye og effektive behandlingsalternativer. Pasienter, pårørende og behandlere venter på noe nytt. Legemiddelindustrien leder an i utvi... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Bruun Wyller

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon

  Publisert 23.06.14

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon -  informasjon om innmelding finnes på aksjonens hjemmesider. Det nåværende styret skal sitte inntil første ordinær årsmøte, som vil finne sted innen 10. mars 2015. Inntil da gjelder også det nåværende prinsipprogrammet, og styret har en handlingsplan for hva som skal prioriteres det første året. Helsetjenesteaksjonen ble etablert våren 2013 som en direkte oppfølging av kronikken Ta faget tilbake som ble publisert i Tidsskrift for Den nors... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Aksel Tunold

  Har Norge råd til å gi kreftpasienter nye innovative medisiner?

  Publisert 04.06.14

  I media og møter hvor behandling mot kreft blir diskutert, blir det ofte fra både legemiddel myndigheter, politikere og medisinsk fagpersonell, stilt spørsmål om hvordan en skal kunne håndtere de «voldsomt økte utgiftene til kreftlegemidler i fremtiden». Men er det virkelig slik at vi står overfor en formidabel kostnadsvekst som vil sprenge Norges helsebudsjett? Det har jeg liten tro på, og ikke kun fordi medisiner utgjør en svært liten andel av det totale helsebudsjettet. Dette er ingen ny beky...

  Les hele blogginnlegget
 • Even Holth Rustad

  Turnus før spesialisering

  Publisert 29.04.14

  Et juridisk smutthull gjør at leger med EU-autorisasjon kan gå rett i gang med spesialisering, uten å ta turnus først. Av hensyn til sine pasienter og seg selv, oppfordrer vi alle nyutdannede leger til å ta turnus før de begynner i spesialisering. Turnus gir faglig trygghetReglene i EØS sier at en person som oppfyller kriteriene for autorisasjon som lege i ett EØS-land, automatisk oppfyller kravene i et hvilket som helst annet EØS-land. Hensikten er å legge til rette for fri flyt av arbeidskraf... 11

  Les hele blogginnlegget
 • Olaug Vervik Bollestad

  Økt kunnskap om p-stav hos fastlegene

  Publisert 02.04.14

  Langtidsvirkende hormonell prevensjon (LARC) har den beste beskyttelsen mot uønsket graviditet. LARC-metodene er p-stav og spiral. Mange fastleger mangler kompetanse på denne type prevensjon.Kvinner må i større grad enn i dag få informasjon om LARC-metodene (long-acting reversible contraceptives). Denne prevensjonen beskytter best mot uønsket graviditet og virker kontinuerlig over tid. En P-stav føres inn under huden i overarmen og virker i ca. tre år, mens en p-pille må tas hver dag, noe mange ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Nina Foerster

  Turnustid med veiledning!

  Publisert 12.03.14

  Jeg har nettopp lest en bok som heter «En ung leges opptegnelser» av Mikhail Bulgakov. Han var en lege i Ukraina på begynnelsen av 1900-tallet, og har skrevet en samling av noveller som bygger på hans første år som fersk lege. Han blir utplassert i en liten landsby, som eneste lege på en sykestue. Der blir han ensom kastet inn i en krevende hverdag.Han må utføre kirurgiske inngrep han aldri har sett blitt gjort før, og diagnostisere og behandle sykdommer han bare har lest om i lærebøker. Underve... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Frode Jahren

  Har merking av saltinnhold noen effekt?

  Publisert 10.03.14

  Nå skal det bli mye enklere for folk å redusere saltinntaket. Det er i alle fall det vi håper på når den nye forskriften om merking av mat innføres fra desember 2014. Fra da av må saltinnhold deklareres på alle emballerte matvarer. Men vil det å gjøre folk mer opplyst om matens saltinnhold faktisk redusere inntaket? Ifølge en studie  som ble publisert høsten 2013, er det grunn til å tvile.Dette var en australsk studie hvor én gruppe personer med type 2-diabetes ble opplært i å lese og forst...

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Papagiannis

  En dynamisk virksomhet trenger fleksibelt helsepersonell

  Publisert 22.12.13

  Jag satt häromdagen i ett av alla mina telefonsamtal till kommunalsjefer runt om i Norge. Detta var en av dem som orkade lyssna så länge så att han förstod att det ikke var en av alla vikarbyråerna som ringde, men någon som hade något annat att förtella. Det hela utvecklade sig till ett mycket intressant samtal där vi inte bara diskuterade rekrutteringsutfordingar för HelseNorge, men också bristen på flexibilitet. I HelseNorge (og i HelseSveirge för den delen) finns det säkert mycket som ikke ä... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Jo Inge Myhre

  Gi meg en effektiv seng

  Publisert 26.11.13

  Sykehusdrift er en utfordrende aktivitet, det er så mye å holde styr på. Da hjelper det å bruke gode og anvendelige ord og uttrykk som gir mening for folk flest. Et nytt begrep jeg har innlemmet i vokabularet mitt,  er "effektive senger". Jeg har ennå ikke forstått helt hva en effektiv seng er, men det klinger jo fint. Men er en effektiv seng bra? Kan den kjøpes på Skeidar?Jeg har turnus på Gjøvik sykehus, som er en del av Sykehuset Innlandet HF. De har 2,45 effektive senger per 1000 innbyg... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Bent Høie

  Bedre og raskere kreftdiagnostisering og behandling

  Publisert 10.10.13

  I Sundvolden-plattformen går Høyre-FrP-regjeringen inn for viktige og nødvendige forandringer for diagnostisering og behandling av kreft. Innføringen av 48 timersfrist og diagnostiske sentre har fått mest oppmerksomhet. Men alle de tre punktene som omhandler kreft på sees i sammenheng. En plan må til. For det er helheten som skal føre til en bedring for pasientene, ikke enkeltelementene alene. Som mange fagfolk har påpekt så vil vi ha en kapasitetsutfordring i årene fremover, både når det gjeld... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Torfinn Hansen

  Forebygging er bedre enn reparasjon, men hva med gjennomføringsevnen?

  Publisert 14.08.13

  Jeg har nylig deltatt på helsepolitisk vorspiel i form av et frokostmøte i forkant av den store helsedebatten under Arendalsuka. Arrangementet ble gjennomført som et politisk talkshow med Jonas Gahr Støre, Bent Høie, Siv Jensen og Bård Vegard Solhjell som gjester. Hovedtema i debatten var forebygging, som med unison enighet ble ansett som en bedre strategi enn reparasjon (behandling) for å løse helseutfordringene. La det med en gang være sagt at også i legemiddelindustrien er det enighet om dett...

  Les hele blogginnlegget
 • Kjetil Karlsen

  Leger snakker med leger

  Publisert 10.01.13

  VI LEGER kan iverksette en effektiv mini-samhandlingsreform - der vi unngår forvirrende mellomledd som gjør at ingen helt vet hvem som har ansvaret. Virkemidlet er at leger snakker med leger. DÅRLIG SAMARBEID. En ung mann hadde mistet den ene armen i en ulykke. Han var innlagt ved Rikshospitalet. Fastlegen, som kun kjente til ulykken gjennom avisoppslag, ble en ettermiddag oppringt av pasientens søster. Sykehuslegen hadde vurdert at mannen skulle sykmeldes. Legen hadde gitt beskjed til avdeling... 13

  Les hele blogginnlegget
 • Reidar Pedersen

  Er sunn fornuft blitt oppsigelsesgrunn?

  Publisert 02.11.12

  Denne uken ble det kjent at administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, går av. Dette skjer kort tid etter at hun tok selvkritikk og sa seg enig i noe veldig mange ansatte, pasienter, pårørende og Helsetilsynet har påpekt: At sammenslåingen av sykehusene i hovedstadsområdet har vært for dårlig planlagt og gjennomført, og at dette har gått utover de ansatte. Det eneste som manglet var en innrømmelse ovenfor pasientene. Dette var like fullt et stort steg i retning av en sannere virk... 4

  Les hele blogginnlegget

Bloggere

 • Tor Levin Hofgaard

  Tor Levin Hofgaard

  Tor Levin Hofgaard er psykologspesialist, president i Norsk Psykologforening og ...
  Les blogger
 • Anne Lise Ryel

  Anne Lise Ryel

  Anne Lise Ryel er advokat og har jobbet som generalsekretær i Kreftforening...
  Les blogger
 • Trond Dahl Hansen

  Trond Dahl Hansen

  Trond Dahl Hansen er administrerende direktør i LFH - Bransjeforeningen for...
  Les blogger
 • Jon Magnussen

  Jon Magnussen

  Jon Magnussen er professor i helseøkonomi ved Institutt for Samfunnsmedisin...
  Les blogger
 • Torgeir Bruun Wyller

  Torgeir Bruun Wyller

  Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overleg...
  Les blogger
 • Johan Torgersen

  Johan Torgersen

  Johan Torgersen er tidligere leder i Yngre legers forening (Ylf). Torgersen er s...
  Les blogger
 • Magne Nylenna

  Magne Nylenna

  Magne Nylenna er direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ...
  Les blogger
 • Kjetil Karlsen

  Kjetil Karlsen

  Kjetil Karlsen er fastlege ved Sørbyen legesenter Tromsø og leder for...
  Les blogger
 • Bjørg Bakke

  Bjørg Bakke

  Bjørg Bakke er 6.års medisinstudent ved Universitetet i Bergen. Hun ...
  Les blogger
 • Frode Jahren

  Frode Jahren

  Frode Jahren er generalsekretær i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lunge...
  Les blogger
 • Christian Grimsgaard

  Christian Grimsgaard

  Christian Grimsgaard er overlege og varaforetakstillitsvalg for Legeforeningen v...
  Les blogger
 • Hege Gjessing

  Hege Gjessing

  Hege Gjessing er president i Den norske legeforening. Hun er tidligere leder av ...
  Les blogger
 • Bent Høie

  Bent Høie

  Helseminister Bent Høie har representert Høyre og Rogaland på Sto...
  Les blogger
 • Torfinn Hansen

  Torfinn Hansen

  Torfinn Hansen er tidligere daglig leder i Pfizer AS. Han har lang ledererfaring...
  Les blogger
 • Karita Bekkemellem

  Karita Bekkemellem

  Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arb...
  Les blogger
 • Andreas Berg

  Andreas Berg

  Andreas Berg er Nordic Business Portfolio Lead for MSD. Han er utdannet sivil...
  Les blogger
 • Steinar Madsen

  Steinar Madsen

  Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han er ...
  Les blogger
 • Eli Gunhild By

  Eli Gunhild By

  Eli Gunhild By er leder i Norsk Sykepleierforbund. Hun er sykepleier og har hatt...
  Les blogger
 • Reidar Pedersen

  Reidar Pedersen

  Reidar Pedersen er utdannet lege og filosof. Han er ansatt som forsker (med prof...
  Les blogger
 • Ivar Sønbø Kristiansen

  Ivar Sønbø Kristiansen

  Ivar Sønbø Kristiansen er pensjonert professor fra Avdeling for helsel...
  Les blogger
 • Christer Mjåset

  Christer Mjåset

  Christer Mjåset er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening på O...
  Les blogger
 • Marit Hermansen

  Marit Hermansen

  Marit Hermansen er leder i Norsk forening for allmennmedisin og sitter i sentral...
  Les blogger
 • Bjarte Reve

  Bjarte Reve

  Bjarte Reve er CEO for Nansen Neuroscience Network. Formålet til Nansen er ...
  Les blogger
 • Tiago Campos Rodrigues

  Tiago Campos Rodrigues

  Tiago Campos Rodrigues er direktør i det biofarmaøytiske selskapet Abb...
  Les blogger
 • Nard Schreurs

  Nard Schreurs

  Nard Schreurs er direktør ehelse og smart tech i IKT-Norge. Den tidligere r...
  Les blogger
 • Camilla Shalchian-Tabrizi

  Camilla Shalchian-Tabrizi

  Camilla Shalchian-Tabrizi er medlem av ekspertpanelet for pasienter og pår&...
  Les blogger
 • Elisabeth Kirkeng Andersen

  Elisabeth Kirkeng Andersen

  Elisabeth Kirkeng Andersen er kommunikasjonssjef i Oslo Cancer Cluster. Hun er u...
  Les blogger
 • Tone Westergren

  Tone Westergren

  Tone Westergren er seksjonsleder for RELIS Sør-Øst, Avdeling for farma...
  Les blogger
 • Torgeir Micaelsen

  Torgeir Micaelsen

  Torgeir Micaelsen er stortingsrepresentant, medlem av sentralstyret og helsepoli...
  Les blogger
 • Olaug Vervik Bollestad

  Olaug Vervik Bollestad

  Olaug Vervik Bollestad er ny på Stortinget høsten 2013. Hun er fylkesl...
  Les blogger
 • Aksel Tunold

  Aksel Tunold

  Aksel Tunold er daglig leder i Sanofi AS og styremedlem i Legemiddelindustrien (...
  Les blogger
 • Ketil Kjenseth

  Ketil Kjenseth

  Ketil Kjenseth er stortingsrepresentant for Venstre og medlem av helse- og omsor...
  Les blogger
 • Kjersti Toppe

  Kjersti Toppe

  Kjersti Toppe er stortingspolitiker for Senterpartiet fra Hordaland og er nestle...
  Les blogger
 • Even Holth Rustad

  Even Holth Rustad

  Even Holth Rustad er tidligere leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf), stude...
  Les blogger
 • Fred Hatlebrekke

  Fred Hatlebrekke

  Fred Hatlebrekke er forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Han er opptatt ...
  Les blogger
 • Tone Wilhelmsen Trøen

  Tone Wilhelmsen Trøen

  Tone Wilhelmsen Trøen er stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen ...
  Les blogger
 • Mari Lundeby Grepstad

  Mari Lundeby Grepstad

  Mari Grepstad er rådgiver i avdeling for internasjonal folkehelse ved Folke...
  Les blogger
 • Veronika Barrabés

  Veronika Barrabés

  Veronika Barrabés er Country Manager i Novartis Norge AS. Hun har lang erfa...
  Les blogger
 • Leif Rune Skymoen

  Leif Rune Skymoen

  Leif Rune Skymoen er daglig leder i Nansen Neuroscience Network. Han er utdannet...
  Les blogger
 • Bjørn Guldvog

  Bjørn Guldvog

  Bjørn Guldvog er direktør i Helsedirektoratet og har bakgrunn som lege...
  Les blogger
 • Bjørnar Allgot

  Bjørnar Allgot

  Bjørnar Allgot har vært generalsekretær i Diabetesforbundet siden...
  Les blogger
 • Nina Foerster

  Nina Foerster

  Nina Foerster er i distriksturnus i Sogn og Fjordane. Hun er cand. med. fra Univ...
  Les blogger
 • Liv Arum

  Liv Arum

  Liv Arum er generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). D...
  Les blogger
 • Lisbet Rugtvedt

  Lisbet Rugtvedt

  Lisbet Rugtvedt er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, en...
  Les blogger
 • Per T. Lund

  Per T. Lund

  Per T. Lund har vært administrerende direktør i Apotekforeningen siden...
  Les blogger
 • Andreas Papagiannis

  Andreas Papagiannis

  Svenske Andreas Papagiannis er sykepleier på hjerteovervåkingen ved Ak...
  Les blogger
 • Jo Inge Myhre

  Jo Inge Myhre

  Jo Inge Myhre er turnuslege ved Gjøvik sykehus og deltar på Institute ...
  Les blogger