Blogger

Jahrens blogg

Publisert 18.02.14

Innvandrerkvinner er nøkkelen til bedre helse

Samfunnet, blant annet gjennom fastlegene, har et stort ansvar for å bidra til bedre helse for innvandrere i Norge. Samtidig er kvinnene nøkkelen til bedre helse for seg selv, sine familier og store befolkningsgrupper.

Innvandrere og nordmenn med innvandrerforeldre utgjør ca. 12  prosent av befolkningen i Norge og 30 prosent av innbyggerne i Oslo.
Før jul forsvarte Anh Thi Tran sin doktoravhandling som viste at forekomsten av diabetes og hjerte- og karsykdommer var minst dobbelt så høy blant innvandrergrupper fra Asia og Afrika som hos etnisk norske, og at gjennomsnittsalderen når diagnosen type 2-diabetes ble stilt var 8 – 15 år lavere.

Innvandrerbefolkningen er ikke en homogen gruppe, og her som på andre områder, er det store forskjeller.

For noen år siden presenterte Bernadette Kumar, nå direktør ved Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), en doktoravhandling som for første gang i Norge dokumenterte at enkelte innvandrergrupper har større risiko for hjerte- og karsykdommer enn etniske nordmenn. I 2012 kunne T. M. Sampath U. B. Tennakoon vise til at på tross av høyere kroppsmasseindeks og høyere forekomst av fedme hadde srilankerne bosatt i Oslo en klart lavere risiko for hjerte- og karsykdom. Hovedgrunnen til dette var en bedre blodfettprofil med høyere HDL-kolesterol og lavere total kolesterol/HDL-kolesterol ratio.

Likevel er det noen utfordringer og mekanismer det er naturlig å ta opp på et mer generelt grunnlag, og som berører spesielt innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn. En av disse, er som Kumar påpekte, at de til dels store forskjellene når det gjelder helse, livsstil og kostholdsvaner varierer etter opprinnelsesland, og blir opprettholdt også av norskfødte etterkommere.
Anh Thi Tran peker på at funnene hennes bør føre til økt bevissthet hos fastleger og annet helsepersonell om disse betydelige etniske helseforskjellene. Arbeidet med tidlig diagnostikk av type 2-diabetes og primærforebygging av hjerte- og karsykdommer hos minoritetsgrupper bør intensiveres, mener hun.Det er jeg helt enig i, og derfor kjører LHL nå sin Hjertelig hilsen-kampanje, hvor vi har oppmerksomhet på kvinner og hjertehelse. Blant annet samarbeider vi med Apotek 1 om gratis hjertetest i perioden 26. februar til 4. mars. Her kan alle sjekke blant annet kolesterol og blodtrykk.

Vi må få til et enda bedre samspill mellom samfunnet og innvandrerkvinner. Ved å ta kvinnenes situasjon på alvor og ved å få til dialog og samarbeid, vil det kunne gi positive utslag for store innvandrergruppers helse.
"Et kosthold med passe mye av alle næringsstoffer gir oss den beste forutsetningen for en sunn og god helse", skriver ernæringsfysiolog og doktorgradskandidat Randi Julie Tangvik i den nye boka God helse, og siterer Olympiatoppen: "Du kan ikke spise deg til en gull-medalje, men du kan definitivt miste en på grunn av dårlig kosthold".

Som innvandrer til Norge møter man utfordringer innen kosthold, og mange fanges mellom sine tradisjonelle matkulturer og moderne vestlig matkultur. Ett eksempel er, slik som Kumar også har vist til, at noen beholder tradisjonelle vaner som å drikke helmelk framfor lettmelk, mens de samtidig tar etter vestlige vaner som å drikke sukkerholdige drikker.

I juni i fjor disputerte Lisa Garnweidner med en doktorgradsavhandling hvor hun identifiserte ulike aspekter som er viktige å ta hensyn til når man vil gi kultursensitive kostråd, som for eksempel religion, smak og tilberedning. Siden kvinnene ofte er de som lager maten, er det viktig å nå dem med ernæringsråd. Med mer kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet kan kvinnene ta de gode valgene for sin egen del og for familien, og slik forhindre utvikling av livsstilssykdommer. Dette har også betydning for barnas helsevalg seinere i livet og deres grunnlag for framtidig helse.

Folkehelsemeldingen slår fast at helse og fordelingen av helse i befolkningen henger nært sammen med levekår og sosiale forhold. På befolkningsnivå er det en klar sammenheng mellom sosiale og økonomiske forhold og helse. Derfor er det viktig at samfunnet gjør mer for å få flere innvandrerkvinner inn i arbeidslivet.

I helseforskning er det avgjørende å være oppmerksom på at innvandrerbefolkningen ikke er en homogen gruppe, og at det er store forskjeller mellom ulike etniske folkegrupper. Derfor er det behov for mer forskning på innvandrerkvinners forhold i Norge.

For LHL er det viktig å bidra både med informasjon og støtte forskning. Ett av prosjektene vi støtter, er InnvaDiab III. Victoria Telle Hjellset, som er postdoktor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, forsker på hvordan man skal forebygge type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom hos pakistanske innvandrerkvinner ved hjelp av livsstilintervensjoner.

Frode Jahren

Kommentarer


kommentarer

Bloggere

Frode Jahren Frode Jahren
Frode Jahren er generalsekretær i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Han har tidligere vært generalsekretær i Norsk Ergoterapeutforbund og kommunikasjonssjef ved Akershus universitetssykehus.
 • Karita Bekkemellem

  En nordisk helsetjeneste?

  Publisert 11.08.14

  Det er viktig å diskutere nordiske løsninger for å sikre best mulig helsetjenester, men vi må ikke lage systemer som bringer tjenestene for langt unna pasientene. For å møte morgendagens helseutfordringer kommer det nå en rekke initiativer på både nasjonalt, nordisk og europeisk nivå. Fellesnevneren er hvordan man ved utstrakt samarbeid kan skape bedre helsetjeneste og bedre innovasjonsløsninger for å sikre velferd. Her hjemme har det i sommer vært mye oppmerksomhet rundt sluttrapporten fra He...

  Les hele blogginnlegget
 • Lisbet Rugtvedt

  Hva er et kriminelt dårlig tilbud?

  Publisert 07.08.14

  Hvor går grensen for når kommunens tilbud til en alvorlig syk og hjelpetrengende innbygger rett og slett er kriminelt dårlig? Dette kunne vi for lengst fått en nyttig rettslig avklaring på dersom saken mellom Statens helsetilsyn og Oslo kommune ikke hadde blitt liggende uavklart i tre år.Aftenposten skriver i dag om de viderverdighetene som har ført til at saken har blitt liggende uavklart etter at Oslo kommune nektet å betale en bot på 500.000 kroner. Det var Statens helsetilsyn som anmeldte ko... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Veronika Barrabés

  Like bra, bare billigere?

  Publisert 07.08.14

  Dette er mantraet til mobilselskapet One Call, og for alt det jeg vet så er det noe i det. Men alt er vel ganske enkelt og liketil når det gjelder ringeminutter og mobiltelefoner. Har du dekning, så har du dekning, og hvis da prisen er riktig, så er alt i orden. Kunden får det hun betaler for.Bildet er noe mer sammensatt og komplisert når det gjelder medisiner. Legemidler forskes fram og utvikles over lang tid, og godkjennes endelig for behandling av spesifikke sykdommer eller tilstander/indikas... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Mari Lundeby Grepstad

  Gjennomsiktighetens sure svie

  Publisert 18.07.14

  Med mindre myndighetene og pressen kommuniserer helsenytt på en måte som øker innsikt og forståelse kan vi være lite tjent med gjennomsiktighet i beslutningsprosesser.Prioriteringsutvalget, opprettet i fjor sommer med Ole Frithjof Norheim i spissen, melder på sine nettsider at de skal avlevere rapport innen midten av september 2014. I denne rapporten skal utvalget rådgi myndighetene og forsøke å legge klarere føringer for prioriteringer i helsevesenet slik at vi unngår saker som nei-ja-nei-nei-j...

  Les hele blogginnlegget
 • Kjersti Toppe

  Folkehelse, et politisk ansvar

  Publisert 07.07.14

  Folkehelserapporten 2014 viser en bekymringsfull utvikling i livsstilssykdommer i Norge.  Risikofaktorer som overvekt og fedme øker sterkt.  Livsstilssykdommer kan forebygges, men  da trengs en mer målrettet folkehelsesatsing enn det den blåblå regjeringen fører.Vi må spesielt sikre et helseløft blant barn og ungdom der skolen tas i bruk som forebyggingsarena. Dette vil og gi bedre læring. Fem områder trenger særskilt satsing;1) Fysisk aktivitet.Norske ungdommer er like stillesitt... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Berg

  Om bitt og omdømme

  Publisert 04.07.14

  Som stor Liverpool-fan siden barneårene har det vært fascinerende å følge lagets store stjerne Luis Suarez det siste året. Han startet sesongen utestengt fordi han bet en motspiller i armen, men kom inn etter at seks kamper var spilt og ble toppscorer i Premier League med 31 mål. Like fascinerende var det å følge hvordan han jobbet med seg selv og virkelig hadde eksemplarisk oppførsel hele sesongen. Han var tydelig opptatt av å bedre sitt omdømme og lykkes langt på vei idet han ble kåret til «År... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Tor Levin Hofgaard

  Barnefattigdom på helsa løs

  Publisert 01.07.14

  Riksrevisjonens tørre tall om barnefattigdom vitner om en samfunnsutvikling der stadig flere barn får beskjed om at de egentlig ikke er så mye verdt. Den psykologiske prisen er høy. Mindreverdsfølelse, det å skjemmes for hvem du er og hva du kommer ifra, er oppskriften på lav selvfølelse og grobunn for psykiske vansker. Du skal ikke på ferie i år heller og gruer deg til skolestart i august fordi du ikke har noen spennende opplevelser å dele med klassekameratene. Du må droppe bursdagsselskapet ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Per T. Lund

  Normalisert kontroll

  Publisert 27.06.14

  Det er hevet over enhver tvil at mange rusmisbrukere har fått et mye bedre liv takket være legemidler som metadon i kombinasjon med rehabilitering. Tidligere i sommer har jeg imidlertid lest flere historier om de negative sidene ved metadodbehandling – illegal omsetning og nyrekruttering til rusmiljøene via metadon. Forskere som Thomas Clausen og Helge Waal har pekt på noen av de dilemmaene LAR bærer med seg. Konklusjonen er ganske entydig: Det trengs mer kontroll. Normalitetsprinsippet er bli... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Jon Magnussen

  Forsiktig behandlingsvalg

  Publisert 26.06.14

  Til tross for stor lansering og mye symbolpolitikk; fritt behandlingsvalg er mer en forsiktig justering av dagens helsepolitikk enn en gjennomgripende helsereform. Fritt behandlingsvalg innebærer altså at en pasient med tildelt rett til nødvendig helsehjelp kan velge å dra til et privat sykehus om han/hun synes den stipulerte ventetiden i offentlige sykehus blir for lang. I tillegg oppheves det såkalte aktivtetstaket; de offentlige sykehusene får nå grønt lys til å behandle så mange pasienter de... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Fred Hatlebrekke

  Har ikke råd til fysioterapi – velger operasjon

  Publisert 25.06.14

  Pasienter med skulder- og knelidelser uten strukturelle skader bør behandles konservativt med spesialisert fysioterapi før de eventuelt blir operert. Dette kan redusere ventelistene til operasjon betraktelig. For det er langt fra alle som henvises til operasjonsvurdering som bør opereres, effekten av spesialisert fysioterapi er minst like bra for store pasientgrupper.Likevel er det en del pasienter som ønsker operasjon, årsaken til dette kan være at de enten ikke har råd til veiledet opptrening ... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Steinar Madsen

  Hvilket legemiddel er best?

  Publisert 23.06.14

  Jeg får ganske ofte telefoner og e-mail fra kolleger som spør om hvilket legemiddel vi anbefaler ved den og den tilstand. Noen ganger kan jeg gi et klart svar – det legemiddelet er best og det bør du velge. Ofte må jeg fortelle at det er flere legemidler som er omtrent likeverdige og at ingen peker seg ut som det beste. Det hadde vært en fordel pasienter og leger dersom vi for eksempel kunne si at ved den tilstanden bør du alltid begynne med det legemidlet.  Det hadde betydd forenkling, sta... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Bruun Wyller

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon

  Publisert 23.06.14

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon -  informasjon om innmelding finnes på aksjonens hjemmesider. Det nåværende styret skal sitte inntil første ordinær årsmøte, som vil finne sted innen 10. mars 2015. Inntil da gjelder også det nåværende prinsipprogrammet, og styret har en handlingsplan for hva som skal prioriteres det første året. Helsetjenesteaksjonen ble etablert våren 2013 som en direkte oppfølging av kronikken Ta faget tilbake som ble publisert i Tidsskrift for Den nors... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Magne Nylenna

  Legen åpnet bukhulen. Du vil ikke tro hva hun fant!

  Publisert 16.06.14

  Inntar sensasjonsjournalistikken vitenskapelige tidsskrifter? Kampen om tid og oppmerksomhet i samfunnet er hard, og blir stadig hardere. Det gjelder også kampen om lesere av medisinske tidsskrifter. Titlene har endret segBlant annet for å spare tid for leserne er vitenskapelige artikler blitt mer og mer standardiserte. Strukturerte sammendrag gjør det enklere å få med seg hovedbudskapet i løpet av kort tid. Det er bare ett element av slike artikler som leses oftere enn sammendraget, og det er... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Aksel Tunold

  Har Norge råd til å gi kreftpasienter nye innovative medisiner?

  Publisert 04.06.14

  I media og møter hvor behandling mot kreft blir diskutert, blir det ofte fra både legemiddel myndigheter, politikere og medisinsk fagpersonell, stilt spørsmål om hvordan en skal kunne håndtere de «voldsomt økte utgiftene til kreftlegemidler i fremtiden». Men er det virkelig slik at vi står overfor en formidabel kostnadsvekst som vil sprenge Norges helsebudsjett? Det har jeg liten tro på, og ikke kun fordi medisiner utgjør en svært liten andel av det totale helsebudsjettet. Dette er ingen ny beky...

  Les hele blogginnlegget
 • Anne Lise Ryel

  Åpne prosesser om nye medisiner

  Publisert 21.05.14

  Direktørene i landets helseforetak har talt. De mener flere kreftmedisiner har «for høy makspris og for lav kostnadseffekt» og anbefaler dem ikke innført i Norge. Så lenge diskusjonen har foregått bak lukkede dører, føler jeg meg ikke helt sikker på om det er de økonomiske eller faglige argumentene som har veiet tyngst i beslutningsprosessen. «Beslutningsforum for nye metoder» må i fremtiden vise kortene. Siden det ble varslet om et nytt system for innføring av nye medikamenter og utstyr i hel... 7

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørn Guldvog

  Har du hjulpet noen med å få sine30 i dag?

  Publisert 21.05.14

  Fysisk inaktivitet er fremtidens store helseutfordring, og listen over negative konsekvenser inkluderer økt risiko for type 2-diabetes, fordøyelsesproblemer, utvikling av overvekt og fedme og høyt blodtrykk. Helsedirektoratets aktivitetshåndbok viser at fysisk aktivitet kan brukes i forebygging og behandling av drøyt 30 ulike sykdommer og tilstander. Aktivitetsdata fra 50 817 voksne fra HUNT-undersøkelsen viser at voksne som sitter over ti timer per dag har 65 % høyere risiko for tidlig død uavh... 11

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Micaelsen

  Alt for pasienten

  Publisert 06.05.14

  Pasienten er viktigst. På sykehuset, sykehjemmet, legekontoret eller akutten skal personen som trenger hjelp være det selvsagte midtpunktet. Hun skal være selve navet som alt dreier seg rundt. Dette mener alle. Men kan vi med hånden på hjertet si at alle pasienter opplever det slik i dag? Svaret på det er nei. Da må vi gjøre noe med det. Helseminister Bent Høie (H) snakker om å skape «pasientens helsetjeneste». Vel og bra, men jeg vil lansere en annen visjon for helsetjenesten i landet vårt. S... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Even Holth Rustad

  Turnus før spesialisering

  Publisert 29.04.14

  Et juridisk smutthull gjør at leger med EU-autorisasjon kan gå rett i gang med spesialisering, uten å ta turnus først. Av hensyn til sine pasienter og seg selv, oppfordrer vi alle nyutdannede leger til å ta turnus før de begynner i spesialisering. Turnus gir faglig trygghetReglene i EØS sier at en person som oppfyller kriteriene for autorisasjon som lege i ett EØS-land, automatisk oppfyller kravene i et hvilket som helst annet EØS-land. Hensikten er å legge til rette for fri flyt av arbeidskraf... 11

  Les hele blogginnlegget
 • Leif Rune Skymoen

  Et eksempel til etterfølgelse

  Publisert 25.04.14

  Kreftforeningen går foran som et godt eksempel når de anerkjenner gründerselskapenes rolle i utviklingen av nye legemidler og ny teknologi. Frivillige organisasjoner er viktige bidragsytere til medisinsk forskning. Kreftforeningen er den største ikke-offentlige finansieringskilden til kreftforskning i Norge, og finansierer over 25% av forskningen på dette feltet. Nasjonalforeningen for folkehelsen er et annet eksempel, som gjennom en årrekke har gitt viktige økonomiske bidrag til forskning på h...

  Les hele blogginnlegget
 • Trond Dahl Hansen

  Utviklingen i helsesektoren er ikke bærekraftig – vi må tenke annerledes!

  Publisert 11.04.14

  Etterspørselen etter helsetjenester kommer til å øke dramatisk i fremtiden grunnet eldrebølgen, flere personer med kroniske lidelser og økte forventninger om god helse. Det vil samtidig komme til å være knapphet på helsepersonell. Jeg mener utviklingen i helsesektoren ikke er bærekraftig, og ressursene må fordeles på en ny måte. Vi må begynne å tenke annerledes!Velferdsteknologi vil sørge for at folk kan bo lenger hjemme, i et sikkert miljø, og fungere tilnærmet normalt. I tillegg vil velferdste...

  Les hele blogginnlegget
 • Tone Wilhelmsen Trøen

  Turnuspuslespillet

  Publisert 04.04.14

  I helse- og omsorgstjenesten er deltidsstillinger regelen - ikke unntaket for mange helsepersonellgrupper.  Til tross for tverrpolitisk vilje til satsing på heltidskultur er det, i følge Norsk Sykepleierforbund, fortsatt bare 37% at sykepleierne som jobber heltid i kommunene og 46% i sykehusene. Og mye av deltiden er frivillig.  Vi skal ikke pålegge helsearbeidere å jobbe i full stilling. Valgfrihet må fortsatt få være en viktig verdi, også for ansatte i helsevesenet. Men spørsmålet er... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Olaug Vervik Bollestad

  Økt kunnskap om p-stav hos fastlegene

  Publisert 02.04.14

  Langtidsvirkende hormonell prevensjon (LARC) har den beste beskyttelsen mot uønsket graviditet. LARC-metodene er p-stav og spiral. Mange fastleger mangler kompetanse på denne type prevensjon.Kvinner må i større grad enn i dag få informasjon om LARC-metodene (long-acting reversible contraceptives). Denne prevensjonen beskytter best mot uønsket graviditet og virker kontinuerlig over tid. En P-stav føres inn under huden i overarmen og virker i ca. tre år, mens en p-pille må tas hver dag, noe mange ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Ketil Kjenseth

  Mer innovasjon - mindre reservasjon

  Publisert 17.03.14

  Nytt, nyttig og nyttiggjort.  Det er kortversjonen av innovasjon. Jeg er helt sikker på at vi trenger mer av det, innen helse og velferd. Og tilsvarende mindre med reservasjoner.  Mitt ærende nå er en mygg, et stikk og noen flere bit. Nå kommer helsemyggenSammen med partikollega Terje Breivik fremmer jeg i disse dager et såkalt representantforslag i Stortinget om en helsemyggordning. Eller låneinsentiver for helseinnovatører gjennom skattesystemet.  Hva det har med mygg å gjøre? ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Nina Foerster

  Turnustid med veiledning!

  Publisert 12.03.14

  Jeg har nettopp lest en bok som heter «En ung leges opptegnelser» av Mikhail Bulgakov. Han var en lege i Ukraina på begynnelsen av 1900-tallet, og har skrevet en samling av noveller som bygger på hans første år som fersk lege. Han blir utplassert i en liten landsby, som eneste lege på en sykestue. Der blir han ensom kastet inn i en krevende hverdag.Han må utføre kirurgiske inngrep han aldri har sett blitt gjort før, og diagnostisere og behandle sykdommer han bare har lest om i lærebøker. Underve... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Frode Jahren

  Har merking av saltinnhold noen effekt?

  Publisert 10.03.14

  Nå skal det bli mye enklere for folk å redusere saltinntaket. Det er i alle fall det vi håper på når den nye forskriften om merking av mat innføres fra desember 2014. Fra da av må saltinnhold deklareres på alle emballerte matvarer. Men vil det å gjøre folk mer opplyst om matens saltinnhold faktisk redusere inntaket? Ifølge en studie  som ble publisert høsten 2013, er det grunn til å tvile.Dette var en australsk studie hvor én gruppe personer med type 2-diabetes ble opplært i å lese og forst...

  Les hele blogginnlegget
 • Liv Arum

  Styrk nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser!

  Publisert 27.02.14

  Å leve med en kronisk sykdom kan være krevende og en belastning for de fleste. Om sykdommen din i tillegg er sjelden, blir belastningen som regel større. Nyetablerte Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) bidrar på en svært god måte for denne gruppen, men tilbudet må utvides. I morgen, 28. februar, markeres «En sjelden dag» med en nasjonal konferanse. Her retter vi oppmerksomheten rundt det å ha og leve med en sjelden diagnose. Dette gjør vi sammen med resten av verden, gjenn...

  Les hele blogginnlegget
 • Hege Gjessing

  Frivillighet et gode – ikke en hemsko

  Publisert 10.02.14

  Oppkjøringen til vårens hovedoppgjør gjør det klart at arbeidstid blir hovedtema i sykehus, til tross for at man her har de mest fleksible ordningene i samfunnet. Spekter hevder at kveldsåpne poliklinikker ved sykehusene ikke lar seg gjennomføre med ordninger basert på frivillighet. Bildet Spekter forsøker å skape er at kveldsåpne sykehus i dag er tuftet på vilkårlig frivillighet og uforutsigbarhet. Dette bildet stemmer selvsagt ikke med virkeligheten. Vårt arbeidsliv bygger på nettopp frivilli...

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørg Bakke

  Reservasjon frå bagatellisering, takk!

  Publisert 29.01.14

  Dei aller fleste har fulgt med på debatten om reservasjonsrett eller moglegheit for fastlegar. På TV, radio, sosiale medier og aviser. Uansett kvar du snur deg høyrer du om debatten. Kanskje er du lei, men ein bør vere glad for at dette får mykje omtale, nettopp fordi det er ei veldig viktig sak. For abortsøkande kvinner, for framtidige fedre og ikkje minst for samfunnet. Me har alle interesse av å vite kva som skjer i ein viktig prinsipiell debatt knytt til kva ein kan reservere seg mot på stat... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Papagiannis

  En dynamisk virksomhet trenger fleksibelt helsepersonell

  Publisert 22.12.13

  Jag satt häromdagen i ett av alla mina telefonsamtal till kommunalsjefer runt om i Norge. Detta var en av dem som orkade lyssna så länge så att han förstod att det ikke var en av alla vikarbyråerna som ringde, men någon som hade något annat att förtella. Det hela utvecklade sig till ett mycket intressant samtal där vi inte bara diskuterade rekrutteringsutfordingar för HelseNorge, men också bristen på flexibilitet. I HelseNorge (og i HelseSveirge för den delen) finns det säkert mycket som ikke ä... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Jo Inge Myhre

  Gi meg en effektiv seng

  Publisert 26.11.13

  Sykehusdrift er en utfordrende aktivitet, det er så mye å holde styr på. Da hjelper det å bruke gode og anvendelige ord og uttrykk som gir mening for folk flest. Et nytt begrep jeg har innlemmet i vokabularet mitt,  er "effektive senger". Jeg har ennå ikke forstått helt hva en effektiv seng er, men det klinger jo fint. Men er en effektiv seng bra? Kan den kjøpes på Skeidar?Jeg har turnus på Gjøvik sykehus, som er en del av Sykehuset Innlandet HF. De har 2,45 effektive senger per 1000 innbyg... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørnar Allgot

  Mangfoldets muligheter

  Publisert 17.10.13

  Denne uken arrangeres Mangfoldsuka og jeg vil benytte anledningen til å si noe om hva Diabetesforbundet og jeg som generalsekretær har lært gjennom vårt mangfoldsarbeid. På mange måter er Diabetesforbundet en tradisjonell norsk pasient- og brukerorganisasjon, men de siste 4-5 årene vi har jobbet aktivt for å nå ut til innvandrerbefolkningen med informasjon om diabetes, risikofaktorer og symptomer. Dette arbeidet har vært utfordrende fordi vi har prøvd oss frem i dels upløyd mark, og givende ford... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Bent Høie

  Bedre og raskere kreftdiagnostisering og behandling

  Publisert 10.10.13

  I Sundvolden-plattformen går Høyre-FrP-regjeringen inn for viktige og nødvendige forandringer for diagnostisering og behandling av kreft. Innføringen av 48 timersfrist og diagnostiske sentre har fått mest oppmerksomhet. Men alle de tre punktene som omhandler kreft på sees i sammenheng. En plan må til. For det er helheten som skal føre til en bedring for pasientene, ikke enkeltelementene alene. Som mange fagfolk har påpekt så vil vi ha en kapasitetsutfordring i årene fremover, både når det gjeld... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Torfinn Hansen

  Forebygging er bedre enn reparasjon, men hva med gjennomføringsevnen?

  Publisert 14.08.13

  Jeg har nylig deltatt på helsepolitisk vorspiel i form av et frokostmøte i forkant av den store helsedebatten under Arendalsuka. Arrangementet ble gjennomført som et politisk talkshow med Jonas Gahr Støre, Bent Høie, Siv Jensen og Bård Vegard Solhjell som gjester. Hovedtema i debatten var forebygging, som med unison enighet ble ansett som en bedre strategi enn reparasjon (behandling) for å løse helseutfordringene. La det med en gang være sagt at også i legemiddelindustrien er det enighet om dett...

  Les hele blogginnlegget
 • Johan Torgersen

  Planløs rekruttering til legeyrket

  Publisert 22.07.13

  Heldigvis er det fremdeles populært å bli lege, tenker jeg når jeg følger med på debatten om medisinstudiet som i disse dager går i flere nasjonale media. Både pasienter, legearbeidsgivere og legegruppen i seg selv skal være glade for at yrket er populært. Når tilsøkningen er stor, vil en kunne finne frem til de beste, de som vil løfte yrket og bringe det videre. Dette er en stor og viktig ressurs for helsevesenet vårt og må forvaltes deretter. Dessverre svikter norske helsemyndigheter på de fle... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Eli Gunhild By

  Gratulerer med dagen - jordmødre!

  Publisert 03.05.13

  5. mai markeres den Internasjonale jordmordagen verden over. Jeg er stolt over å kunne feire dagen sammen med våre dyktige og viktige jordmormedlemmer som hver dag gjør en fantastisk jobb for mødre og barn. Hvert år fødes rundt 60.000 barn her i landet. Norge er ett av verdens beste land å føde i. Takket være kompetansen som landets jordmødre besitter, kan vordende foreldre føle seg trygge på at barnet vil komme til verden på en sikker og god måte. Og det satses på enda bedre kunnskap. Vi ser a...

  Les hele blogginnlegget
 • Christian Grimsgaard

  Terje P. Hagens sykehustrøbbel

  Publisert 14.03.13

  På oppdrag fra Helsedepartementet har helse- og husøkonom Terje P. Hagen forfattet en "ekspert-rapport" som gir "sykehustrøbbel for Høyre" (Aftenposten 14/3). Rapporten er et bestillingsverk, og bærer preg av det. Men det er likevel underlig hvordan professoren klarer å skrive seg helt bort fra realitetene i landene som omgir oss. De fleste er enige om at kvaliteten på norske helsetjenester er jevnt god, bedre enn snittet i OECD, men ikke verdens beste som departementet gjerne slår om seg med. ... 10

  Les hele blogginnlegget
 • Kjetil Karlsen

  Leger snakker med leger

  Publisert 10.01.13

  VI LEGER kan iverksette en effektiv mini-samhandlingsreform - der vi unngår forvirrende mellomledd som gjør at ingen helt vet hvem som har ansvaret. Virkemidlet er at leger snakker med leger. DÅRLIG SAMARBEID. En ung mann hadde mistet den ene armen i en ulykke. Han var innlagt ved Rikshospitalet. Fastlegen, som kun kjente til ulykken gjennom avisoppslag, ble en ettermiddag oppringt av pasientens søster. Sykehuslegen hadde vurdert at mannen skulle sykmeldes. Legen hadde gitt beskjed til avdeling... 13

  Les hele blogginnlegget
 • Reidar Pedersen

  Er sunn fornuft blitt oppsigelsesgrunn?

  Publisert 02.11.12

  Denne uken ble det kjent at administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, går av. Dette skjer kort tid etter at hun tok selvkritikk og sa seg enig i noe veldig mange ansatte, pasienter, pårørende og Helsetilsynet har påpekt: At sammenslåingen av sykehusene i hovedstadsområdet har vært for dårlig planlagt og gjennomført, og at dette har gått utover de ansatte. Det eneste som manglet var en innrømmelse ovenfor pasientene. Dette var like fullt et stort steg i retning av en sannere virk... 4

  Les hele blogginnlegget