Blogger

Grimsgaards blogg

Publisert 30.03.12

Helseledernes veier er uransakelige

Det fremkommer tydelig i arealutviklingsplanen som 29. mars ble lagt frem for styret i Oslo universitetssykehus. Sykehuset skal drives oppsplittet i overskuelig fremtid.


Fusjonsideen skal virkeliggjøres en gang etter 2025, da skal ny bygningsmasse danne bro mellom sykehusene, med Universitetet som bropilar i midten. Slik skal sykehusene omsider bli ett. Velkommen til visjonen «Campus OUS».

Det er ellers ikke mer enn et drøyt 10-år siden helsebyråkrater hadde en ganske annen visjon, et selvstendig rikshospital i Oslo. Men bare få år etter innflytting var det håpløst avleggs med flere sykehus langs samme vei. At de samme sykehusene hver for seg var større enn de fleste andre sykehus i landet la ingen demper på entusiasmen blant politikere anført av helsebyråkrater; vi slår alle sammen til ett.

Nå skulle en jo tro at denne virketrangen ble fulgt av et snev av interesse for å sette seg inn i realiteter og mulighetene som følger. Det har dessverre vist seg ikke å holde stikk. Det var ikke mulig å selge Aker, og det var ikke mulig å bygge på Rikshospitalet. Arealene på Ullevål var i helt spesielt dårlig stand, og arealene på Rikshospitalet var for gode til å kunne fraflyttes. En reell fusjonering av virksomhetene ville koste masse penger, som ikke finnes. For så vidt mye kjent også før fusjonen, men altså ikke erkjent.

Målet med omstillingene i Oslo var omfattende og uklare. Bedre sykehustjenester for regionen og hele landet. Dette skulle gjennomføres ved en samling av region- og landsfunksjoner ved Rikshospitalet. Den flinke direktør Hatlen gjøv samvittighetsfullt løs på oppdraget og reorganiserte hele lederlinjen for en samling av de ulike fagområdene under samme tak. Da erkjennelsen av avhengigheten mellom de ulike ledd som utgjør et sykehus gradvis gikk opp for direktøren fattet hun uro. Hun forsto at samling faktisk forutsatte bygninger. Var organisasjonstilpasning likevel så klokt når premissene for samling var helt uavklarte? Og i et styremøte luftet direktøren mulighet for reversering av organiseringen. Men OUS sitt styre og eier sto fast, videre! Alltid videre.

Nå har vi en ny direktør på plass. Som rutinert kliniker og helsebyråkrat har Erikstein sans for både klinikk og politikk. Ingen trenger forklare ham at hjertet hører sammen med hjerne, og anestesi med kirurgi. Han vet at et sykehus trenger mange typer fagmiljø og leger for å fungere, og at multitraume betyr flere skader, gjerne også i ulike organsystem. Han vet at ingen trikke- eller lederlinje kan endre på dette. Men han vet også at Oslo ikke vil få de 20–30 milliardene som en reell fusjon vil koste, og at det ikke skal tas et oppgjør med noen eller noe nå. Her har for mange vært for delaktige i Helse Sør-Østs visjonære planer. Stryk over og gå videre.

Det er ingen liten oppgave å legge en god arealutviklingsplan i dette landskapet. Mange interesser skal ivaretas, eier og politikere, pasienter og ansatte, by og land. Det eneste som er klart er at det ikke finnes midler til å gjennomføre prosjektet som eier vedtok. Konkrete og ambisiøse planer er heller ikke ønsket, det fikk ikke minst Hatlen erfare. Et ganske umulig oppdrag. Den fremlagte planen får da også hard medfart av det eksterne ekspertpanelet; premisser og mandat er uavklart, hvem har egentlig bestilt planen? Hvilken rolle har planen i beslutningsprosessen, og hvilke bedriftsøkonomiske forutsetninger ligger til grunn? Ikke egnet som underlag, og burde ikke en arealplan ta utgangspunkt i en virksomhetsplan?

Men det er samtidig realisme og drøm i planen som ble lagt frem for styret. Sykehuset skal drives på minst tre adresser i uoverskuelig fremtid, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Det blir ingen fullbyrdelse av fusjonen, ingen større byggeprosjekt, og altså ingen samling av lands- og regionfunksjonene som vedtatt. Men se hist; etter 2025 kan ørkenvandringen ta slutt, da skal Campus OUS virkeliggjøres, et sammenhengende sykehusareal fra Gaustadbekken til Voldsløkka.

Slik kan fusjonens idé leve videre, det dreier seg ikke om nå, ikke for oss, men for generasjonene som kommer. Sykehusutvikling i 100-års perspektiv. Men det er en drøm satt på skrøpelige tufter, en gigantisk feilvurdering i 2008.

Som kirurg må en ha orden på to forhold før det tys til kniven; hvorfor og hvordan. Innbyrdes avhengige, og begge nødvendige for et ønsket resultat. Å skjære i mennesker vil jo nødvendigvis ha omkostninger for den som blir beskåret. Ulemper må oppveies av gevinster. Slik også med fusjoner.

Helse Sør-Øst valgte alle pasienters skrekk, vi åpner og tar en titt. Arealplanen dokumenterer at de ikke er i nærheten av å kunne håndtere situasjon de har igangsatt. Nå ligger pasienten med åpne sår, mens Helse Sør-Øst og lederlinjen nervøst forsøker å dekke til sårene og den blødende pasient. Så-så, det skal bli bra, det ordner seg, vi skal ikke lukke sårene helt ennå. Hold ut, bare til litt forbi 2025. Sykehusene vil nok overleve, men neppe denne ideen. Håpet er at også politikerne erkjenner behovet for nye kirurger med en gjennomtenkt plan før blodtapet blir for stort.

Christian Grimsgaard

Kommentarer


kommentarer

Bloggere

Christian Grimsgaard Christian Grimsgaard
Christian Grimsgaard er overlege og varaforetakstillitsvalg for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus, der han arbeider ved Seksjon for hånd- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling.
 • Nard Schreurs

  Steinalder-velferd?

  Publisert i dag 11:02

  Er norske kommuner helt på bærtur når det gjelder velferdsteknologi?Det skjer mye i norske kommuner på området vi kaller "velferdsteknologi". I hvert fall i ord er endringene de siste årene oppsiktsvekkende. Nærmest alle kommuner snakker om det, og de som hører på kommunene vil møte begrep som nettbrett, GPS-sporing, roboter, hjemmeovervåking og aktiv bruk av videokonferanse.Ikke alle har fått dette med seg. I en kommentar på E24 kritiseres den norske omsorgen, som "å være i steinalderen". Denne...

  Les hele blogginnlegget
 • Jon Magnussen

  Vil Fritt behandlingsvalg gi "pasientenes helsetjeneste"?

  Publisert 30.09.14

  Dersom regjeringen mener alvor med at den skal skape «pasientenes helsetjeneste» bør kanskje forslaget om fritt behandlingsvalg legges pent tilbake i skuffen. Når så er gjort kan Bent Høie sette seg ned å lese høringsuttalelsene fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Psykologforeningen og de fire regionale helseforetakene en gang til. Der vil han få gode tips om tiltak som både vil kunne redusere ventelistene og motvirke et mer todelt helsevesen.Hva sier fagmiljøene om fritt behandlingsva... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Elisabeth Kirkeng Andersen

  På tross av - ikke på grunn av

  Publisert 30.09.14

  Neste år åpner Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. Denne bloggen skal imidlertid ikke handle om parken. Men de som står bak. Det er rart med det, det står alltid noen bak. Ikke et system, men enkeltindivider. Ildsjelen bak Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er Jónas Einarsson. Sammen med tidligere rektor ved Universitetet i Oslo Kaare Norum, stiftet han Oslo Cancer Cluster i 2006. De to hadde allerede da planer om å samle klyngen fysisk. Men etter å ha trålet området rundt Radiumhospitalet - ...

  Les hele blogginnlegget
 • Tone Wilhelmsen Trøen

  Hvis pasienten er viktigst

  Publisert 29.09.14

  I dag venter altfor mange pasienter unødvendig lenge på helt nødvendig helsehjelp. Særlig gjelder dette de som strever med rusproblemer og psykiske lidelser. Mitt hjerte banker spesielt for disse pasientene. De har ventet lengst på behandling, de har lite valgfrihet og ventetiden kan for mange av dem være livstruende. Regjeringens viktige reform fritt behandlingsvalg er svaret på hvordan vi skal redusere ventingen og ta pasientene mer på alvor. Fritt behandlingsvalg er ett av tre hovedelementer... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørn Guldvog

  Mindre salt

  Publisert 29.09.14

  Jeg vil gjerne invitere deg til felles innsats for å kutte ned på saltforbruket i Norge. Nordmenn spiser om lag 10 gram salt hver dag. Vi bør spise halvparten, men få vet hvordan.Det er en direkte og doseavhengig sammenheng mellom saltinntak og høyt blodtrykk for de aller fleste mennesker. Høyt blodtrykk øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i befolkningen, og høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for redusert folkehelse.WH... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørnar Allgot

  Bortkastet å bedrive forebygging når halvparten ikke blir syke?

  Publisert 29.09.14

  Fastlege Gisle Roksund sier til Dagens Medisin (26/9) at det å definere ulike risikotilstander er sykeliggjørende. Pre-diabetes er blant de «diagnosene» han er kritisk til, og her støtter han seg til professor John S. Yudkin som hevder at pasientorganisasjoner driver skremselspropaganda når de informerer om risikotilstandene.Hvis det å oppfordre folk til å ta sunnere valg for å forebygge diabetes, er skremselspropaganda, ja, da er vi i Diabetesforbundet skyldig i det. I så tilfelle er det noe je... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Micaelsen

  Legg vekk forslaget om «Fritt behandlingsvalg», Høie

  Publisert 25.09.14

  I valgkampen lovte Høyre og nåværende helseminister Bent Høie at dersom de vant valget, skulle alle pasienter få gå til enhver privat klinikk, bli behandlet og deretter sende regningen til det offentlige. De kalte det "fritt behandlingsvalg". På denne måten skulle ventetid fjernes gjennom å ta all ledig kapasitet i bruk.Jeg er overbevist om at mange velgere syntes dette hørtes ut som en god ide. Når Høie i tillegg lovet at hans opplegg skulle fjerne behovet hos alle for å tegne privat sykeforsik... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Leif Rune Skymoen

  Demens-suksess kan vise vei for norsk næringsutvikling

  Publisert 22.09.14

  De store medisinske gjennombruddene på demensfeltet har latt vente på seg. Men noe av det mest spennende som har kommet de senere årene, har kommet fra Norge. I 2013 godkjente amerikanske legemiddelmyndigheter kun ett nytt legemiddel for Alzheimers sykdom. Dette legemiddelet heter Vizamyl og brukes i PET-undersøkelser for å undersøke pasienter med mulig Alzheimers sykdom. Sett med norske øyne er dette unikt. Vizamyl er utviklet av GE Healthcare, og det meste av utviklingsarbeidet har skjedd i Os...

  Les hele blogginnlegget
 • Tor Levin Hofgaard

  Fritt valg, nei takk

  Publisert 22.09.14

  Regjeringen vil innføre fritt behandlingsvalg for psykisk helse og rus. Det er en dårlig ide, og jeg håper forslaget aldri når frem til Stortinget. Tanken om «pasienten helsetjeneste» er vakker. Men fritt behandlingsvalg for rus og psykisk helse tar ikke pasientenes behov på alvor. Fritt behandlingsvalg vil gi dårligere kvalitet, svekke samhandling og økonomistyring, og øke byråkratiet. Fritt behandlingsvalg vil bare fungere for klart definerte tilstander. Slike tilstander finnes sjelden for pe... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Karita Bekkemellem

  Mer åpenhet om kliniske studier

  Publisert 20.09.14

  Det er bra at vi får en diskusjon om kliniske studier, men det er synd at den økte offentliggjøringen av data fra slike studier får lite oppmerksomhet. Søndag sender NRK det tredje programmet i serien "Folkeopplysningen". Der hevdes det at legemiddelindustrien bevisst fører myndigheter, helsepersonell og pasienter bak lyset ved å unnlate å publisere negative data om nye legemidler. Det finnes knapt en bransje som er så strengt regulert som legemiddelindustrien. Imidlertid må vi være åpen på a... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Liv Arum

  Behandling i Europa: - Viktig og nødvendig

  Publisert 19.09.14

  Fritt sykehusvalg i Europa vil gi økt valgfrihet og ha stor velferdsmessig betydning for den enkelte pasient. For mennesker med sjeldne diagnoser er dette et viktig tilbud. EU fremmet i 2008 et felles regelverk for pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester, det såkalte pasientrettighetsdirektivet. Bakgrunnen var de mange sakene som gikk til EU-domstolen som handlet om refusjon av utgifter til behandling i et annet EØS-land. Kritisk til forhåndsgodkjenning I 2013 vedtok Stortinget ... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Lisbet Rugtvedt

  Kosthold og kommunikasjon

  Publisert 18.09.14

  Det er ingen grunn til å betvile at de offisielle norske kostholdsrådene er godt faglig fundert. Det kommer da også tydelig fram i Knut-Inge Klepps debattinnlegg 15.september. Spørsmålet er hva som kan gjøres for å få folk til å følge dem.Til tross for et overbevisende faglig grunnlag, er det få som aktivt følger kostrådene og en undersøkelse viste at en av ti stoler på kostholdsrådene. Noe av årsaken kan være den strømmen av informasjon som trekker valgene våre i andre retninger. Mens Klepp og ...

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Berg

  Om solkrem og gradvise innovasjoner

  Publisert 18.09.14

  Når jeg ser tilbake på en av de flotteste somrene man kan huske, er det også med stor takknemlighet over de innovasjoner som har kommet innen solbeskyttelse. De som kjenner meg, vet at jeg er lys i huden og lett blir solbrent. Hadde vi hatt en slik sommer i min barndom hadde jeg måttet sitte mye i skyggen og generelt ikke hatt det så bra. Med dagens moderne solkremer kan jeg leve som andre og nyte det å være mye ute.Det kanskje mest interessante er at jeg ikke kan huske at det noen gang kom et g...

  Les hele blogginnlegget
 • Ketil Kjenseth

  Helsebrev fra Australia

  Publisert 17.09.14

  Stortingets helse- og omsorgskomite har for første gang i historien vært på komitereise i Australia. Det var på tide. Vi snakker om en av verdens helsegiganter. Det være seg i kvalitet i eget helsevesen og forskning og utvikling innen helse og bioteknologi. Samt samarbeid med andre land, innsats i internasjonale organisasjoner som FN og WHO samt i bistand til utviklingsland.Australia er et stort kontinent. Norge er et lite land. Det er likevel mange likheter ved oss. Sosiokulturelt er vi ganske ... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Johan Torgersen

  "DRG-aksjonen"

  Publisert 12.09.14

  I går eksploderte det i både sosiale medier og i Dagens medisins kommentarfelt etter at Spekter har rettet krass kritikk mot leger som har luftet sin frustrasjon over situasjonen i sykehus. Saken startet med at en del leger kommenterte et intervju med Torgeir Bruun Wyller i Dagens medisin.Bruun Wyller peker i intervjuet på den svekkede ytringsfriheten i sykehusene, lojalitetskrav som erstatter tillit og hvordan den svake åpenhetskulturen skader helsetjenesten. I kommentarfeltet luftes først og f... 15

  Les hele blogginnlegget
 • Per T. Lund

  Teller det vi teller?

  Publisert 11.09.14

  Staten bruker omkring 13 milliarder kroner på legemidler årlig. Staten bruker likevel knapt en krone på å finne ut om legemiddelbehandlingen gir resultater. Jeg tror ikke noen kan gi svar på spørsmålet om legemidler brukes faglig riktig – med vekt på brukes. Litt rart er det når dette er ett av hovedmålene for legemiddelpolitikken i Norge.Det er sikkert mulig å lage regnestykker som sier hvor mange ekstra leveår man vinner på å behandle en halv million nordmenn med statiner. Men i det regnestykk...

  Les hele blogginnlegget
 • Magne Nylenna

  En pille for alt som kan bli ille?

  Publisert 08.09.14

  Har du hørt om «polypillen»? Begrepet brukes om et legemiddel som er en kombinasjon av acetylsalisylsyre, et kolesterolsenkende statin, flere blodtrykkssenkende midler i små doser og folsyre. En billig livsforsikring? Et slikt kombinasjonsmiddel kan brukes i forebygging av hjerte- og karsykdommer, og de mest entusiastiske talspersonene for «polypillen» mener at effekten kan sammenliknes med røykeslutt for middelaldrende personer. Flere studier har vist sikre effekter på kjente risikofaktorer f...

  Les hele blogginnlegget
 • Fred Hatlebrekke

  Styrk skolehelsetjenesten – få bedre folkehelse

  Publisert 05.09.14

  Retten til god helse er grunnleggende og den siste Folkehelserapporten viser også at den norske befolkningens helse er god. Men bak tallene skjuler det seg likevel store forskjeller i sykelighet og dødelighet. Dess bedre utdanning og økonomi, dess bedre helse. Videre viser rapporten at selv om forekomsten av overvekt blant barn har stabilisert seg så er utviklingen i overvekt og fedme blant ungdom fortsatt bekymringsfull. Det er også sosioøkonomiske skillelinjer i forekomst av overvekt og fedme ... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Camilla Shalchian-Tabrizi

  Ny sykehusplan: Pasientene og de pårørendes rolle

  Publisert 03.09.14

  Jeg er privilegert. Jeg har fått lov til å være med i et av ekspertpanelene som helseminister Bent Høie og hans departement har opprettet i forbindelse med deres arbeid om nasjonal helse- og sykehusplan.Departementet har satt i gang denne prosessen for å sikre godt forarbeid for planen som vil bli regjeringens operative redskap for å ruste tjenesten til å møte det framtidige behovet for helsetjenester. Departementet vektlegger i sin kommunikasjon rundt og om planen viktigheten av å ta utgangspun... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Anne Lise Ryel

  Hvem redder redderne?

  Publisert 02.09.14

  Arbeidet for å sikre et bedre arbeidsmiljø, bedre arbeidshelse og sikkerhet er et evig aktuelt tema, og stadig vil det være nye risikoområder og nye yrkesgrupper som utsettes for helsemessige utfordringer – også kreft.Kvinner har generelt vært mindre utsatt enn menn, blant annet på grunn av andre yrkesvalg. Likevel rammes nå flere kvinner i viktige omsorgsyrker av brystkreft. Dette kan skyldes en sammenheng mellom nattarbeid gjennom mange år og brystkreft. Natt- og skiftarbeid kan muligens også ...

  Les hele blogginnlegget
 • Veronika Barrabés

  Den som venter på noe godt

  Publisert 29.08.14

  Årets store hjertekongress (ESC) går av stabelen denne helgen i Barcelona. Det er ventet rekorddeltagelse, og mer enn 11.000 abstracts er sendt inn. «Innovasjoner i kardiologien» er årets tema for kongressen, og det er mange presentasjoner og studier som blir møtt med forventninger.Hjertesvikt er et av områdene som det forskes på. Det er et stort udekket behov for nye og effektive behandlingsalternativer. Pasienter, pårørende og behandlere venter på noe nytt. Legemiddelindustrien leder an i utvi... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Mari Lundeby Grepstad

  Gjennomsiktighetens sure svie

  Publisert 18.07.14

  Med mindre myndighetene og pressen kommuniserer helsenytt på en måte som øker innsikt og forståelse kan vi være lite tjent med gjennomsiktighet i beslutningsprosesser.Prioriteringsutvalget, opprettet i fjor sommer med Ole Frithjof Norheim i spissen, melder på sine nettsider at de skal avlevere rapport innen midten av september 2014. I denne rapporten skal utvalget rådgi myndighetene og forsøke å legge klarere føringer for prioriteringer i helsevesenet slik at vi unngår saker som nei-ja-nei-nei-j...

  Les hele blogginnlegget
 • Kjersti Toppe

  Folkehelse, et politisk ansvar

  Publisert 07.07.14

  Folkehelserapporten 2014 viser en bekymringsfull utvikling i livsstilssykdommer i Norge.  Risikofaktorer som overvekt og fedme øker sterkt.  Livsstilssykdommer kan forebygges, men  da trengs en mer målrettet folkehelsesatsing enn det den blåblå regjeringen fører.Vi må spesielt sikre et helseløft blant barn og ungdom der skolen tas i bruk som forebyggingsarena. Dette vil og gi bedre læring. Fem områder trenger særskilt satsing;1) Fysisk aktivitet.Norske ungdommer er like stillesitt... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Steinar Madsen

  Hvilket legemiddel er best?

  Publisert 23.06.14

  Jeg får ganske ofte telefoner og e-mail fra kolleger som spør om hvilket legemiddel vi anbefaler ved den og den tilstand. Noen ganger kan jeg gi et klart svar – det legemiddelet er best og det bør du velge. Ofte må jeg fortelle at det er flere legemidler som er omtrent likeverdige og at ingen peker seg ut som det beste. Det hadde vært en fordel pasienter og leger dersom vi for eksempel kunne si at ved den tilstanden bør du alltid begynne med det legemidlet.  Det hadde betydd forenkling, sta... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Bruun Wyller

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon

  Publisert 23.06.14

  Helsetjenesteaksjonen er blitt medlemsorganisasjon -  informasjon om innmelding finnes på aksjonens hjemmesider. Det nåværende styret skal sitte inntil første ordinær årsmøte, som vil finne sted innen 10. mars 2015. Inntil da gjelder også det nåværende prinsipprogrammet, og styret har en handlingsplan for hva som skal prioriteres det første året. Helsetjenesteaksjonen ble etablert våren 2013 som en direkte oppfølging av kronikken Ta faget tilbake som ble publisert i Tidsskrift for Den nors... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Aksel Tunold

  Har Norge råd til å gi kreftpasienter nye innovative medisiner?

  Publisert 04.06.14

  I media og møter hvor behandling mot kreft blir diskutert, blir det ofte fra både legemiddel myndigheter, politikere og medisinsk fagpersonell, stilt spørsmål om hvordan en skal kunne håndtere de «voldsomt økte utgiftene til kreftlegemidler i fremtiden». Men er det virkelig slik at vi står overfor en formidabel kostnadsvekst som vil sprenge Norges helsebudsjett? Det har jeg liten tro på, og ikke kun fordi medisiner utgjør en svært liten andel av det totale helsebudsjettet. Dette er ingen ny beky...

  Les hele blogginnlegget
 • Even Holth Rustad

  Turnus før spesialisering

  Publisert 29.04.14

  Et juridisk smutthull gjør at leger med EU-autorisasjon kan gå rett i gang med spesialisering, uten å ta turnus først. Av hensyn til sine pasienter og seg selv, oppfordrer vi alle nyutdannede leger til å ta turnus før de begynner i spesialisering. Turnus gir faglig trygghetReglene i EØS sier at en person som oppfyller kriteriene for autorisasjon som lege i ett EØS-land, automatisk oppfyller kravene i et hvilket som helst annet EØS-land. Hensikten er å legge til rette for fri flyt av arbeidskraf... 11

  Les hele blogginnlegget
 • Trond Dahl Hansen

  Utviklingen i helsesektoren er ikke bærekraftig – vi må tenke annerledes!

  Publisert 11.04.14

  Etterspørselen etter helsetjenester kommer til å øke dramatisk i fremtiden grunnet eldrebølgen, flere personer med kroniske lidelser og økte forventninger om god helse. Det vil samtidig komme til å være knapphet på helsepersonell. Jeg mener utviklingen i helsesektoren ikke er bærekraftig, og ressursene må fordeles på en ny måte. Vi må begynne å tenke annerledes!Velferdsteknologi vil sørge for at folk kan bo lenger hjemme, i et sikkert miljø, og fungere tilnærmet normalt. I tillegg vil velferdste...

  Les hele blogginnlegget
 • Olaug Vervik Bollestad

  Økt kunnskap om p-stav hos fastlegene

  Publisert 02.04.14

  Langtidsvirkende hormonell prevensjon (LARC) har den beste beskyttelsen mot uønsket graviditet. LARC-metodene er p-stav og spiral. Mange fastleger mangler kompetanse på denne type prevensjon.Kvinner må i større grad enn i dag få informasjon om LARC-metodene (long-acting reversible contraceptives). Denne prevensjonen beskytter best mot uønsket graviditet og virker kontinuerlig over tid. En P-stav føres inn under huden i overarmen og virker i ca. tre år, mens en p-pille må tas hver dag, noe mange ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Nina Foerster

  Turnustid med veiledning!

  Publisert 12.03.14

  Jeg har nettopp lest en bok som heter «En ung leges opptegnelser» av Mikhail Bulgakov. Han var en lege i Ukraina på begynnelsen av 1900-tallet, og har skrevet en samling av noveller som bygger på hans første år som fersk lege. Han blir utplassert i en liten landsby, som eneste lege på en sykestue. Der blir han ensom kastet inn i en krevende hverdag.Han må utføre kirurgiske inngrep han aldri har sett blitt gjort før, og diagnostisere og behandle sykdommer han bare har lest om i lærebøker. Underve... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Frode Jahren

  Har merking av saltinnhold noen effekt?

  Publisert 10.03.14

  Nå skal det bli mye enklere for folk å redusere saltinntaket. Det er i alle fall det vi håper på når den nye forskriften om merking av mat innføres fra desember 2014. Fra da av må saltinnhold deklareres på alle emballerte matvarer. Men vil det å gjøre folk mer opplyst om matens saltinnhold faktisk redusere inntaket? Ifølge en studie  som ble publisert høsten 2013, er det grunn til å tvile.Dette var en australsk studie hvor én gruppe personer med type 2-diabetes ble opplært i å lese og forst...

  Les hele blogginnlegget
 • Hege Gjessing

  Frivillighet et gode – ikke en hemsko

  Publisert 10.02.14

  Oppkjøringen til vårens hovedoppgjør gjør det klart at arbeidstid blir hovedtema i sykehus, til tross for at man her har de mest fleksible ordningene i samfunnet. Spekter hevder at kveldsåpne poliklinikker ved sykehusene ikke lar seg gjennomføre med ordninger basert på frivillighet. Bildet Spekter forsøker å skape er at kveldsåpne sykehus i dag er tuftet på vilkårlig frivillighet og uforutsigbarhet. Dette bildet stemmer selvsagt ikke med virkeligheten. Vårt arbeidsliv bygger på nettopp frivilli...

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørg Bakke

  Reservasjon frå bagatellisering, takk!

  Publisert 29.01.14

  Dei aller fleste har fulgt med på debatten om reservasjonsrett eller moglegheit for fastlegar. På TV, radio, sosiale medier og aviser. Uansett kvar du snur deg høyrer du om debatten. Kanskje er du lei, men ein bør vere glad for at dette får mykje omtale, nettopp fordi det er ei veldig viktig sak. For abortsøkande kvinner, for framtidige fedre og ikkje minst for samfunnet. Me har alle interesse av å vite kva som skjer i ein viktig prinsipiell debatt knytt til kva ein kan reservere seg mot på stat... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Papagiannis

  En dynamisk virksomhet trenger fleksibelt helsepersonell

  Publisert 22.12.13

  Jag satt häromdagen i ett av alla mina telefonsamtal till kommunalsjefer runt om i Norge. Detta var en av dem som orkade lyssna så länge så att han förstod att det ikke var en av alla vikarbyråerna som ringde, men någon som hade något annat att förtella. Det hela utvecklade sig till ett mycket intressant samtal där vi inte bara diskuterade rekrutteringsutfordingar för HelseNorge, men också bristen på flexibilitet. I HelseNorge (og i HelseSveirge för den delen) finns det säkert mycket som ikke ä... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Jo Inge Myhre

  Gi meg en effektiv seng

  Publisert 26.11.13

  Sykehusdrift er en utfordrende aktivitet, det er så mye å holde styr på. Da hjelper det å bruke gode og anvendelige ord og uttrykk som gir mening for folk flest. Et nytt begrep jeg har innlemmet i vokabularet mitt,  er "effektive senger". Jeg har ennå ikke forstått helt hva en effektiv seng er, men det klinger jo fint. Men er en effektiv seng bra? Kan den kjøpes på Skeidar?Jeg har turnus på Gjøvik sykehus, som er en del av Sykehuset Innlandet HF. De har 2,45 effektive senger per 1000 innbyg... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Bent Høie

  Bedre og raskere kreftdiagnostisering og behandling

  Publisert 10.10.13

  I Sundvolden-plattformen går Høyre-FrP-regjeringen inn for viktige og nødvendige forandringer for diagnostisering og behandling av kreft. Innføringen av 48 timersfrist og diagnostiske sentre har fått mest oppmerksomhet. Men alle de tre punktene som omhandler kreft på sees i sammenheng. En plan må til. For det er helheten som skal føre til en bedring for pasientene, ikke enkeltelementene alene. Som mange fagfolk har påpekt så vil vi ha en kapasitetsutfordring i årene fremover, både når det gjeld... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Torfinn Hansen

  Forebygging er bedre enn reparasjon, men hva med gjennomføringsevnen?

  Publisert 14.08.13

  Jeg har nylig deltatt på helsepolitisk vorspiel i form av et frokostmøte i forkant av den store helsedebatten under Arendalsuka. Arrangementet ble gjennomført som et politisk talkshow med Jonas Gahr Støre, Bent Høie, Siv Jensen og Bård Vegard Solhjell som gjester. Hovedtema i debatten var forebygging, som med unison enighet ble ansett som en bedre strategi enn reparasjon (behandling) for å løse helseutfordringene. La det med en gang være sagt at også i legemiddelindustrien er det enighet om dett...

  Les hele blogginnlegget
 • Eli Gunhild By

  Gratulerer med dagen - jordmødre!

  Publisert 03.05.13

  5. mai markeres den Internasjonale jordmordagen verden over. Jeg er stolt over å kunne feire dagen sammen med våre dyktige og viktige jordmormedlemmer som hver dag gjør en fantastisk jobb for mødre og barn. Hvert år fødes rundt 60.000 barn her i landet. Norge er ett av verdens beste land å føde i. Takket være kompetansen som landets jordmødre besitter, kan vordende foreldre føle seg trygge på at barnet vil komme til verden på en sikker og god måte. Og det satses på enda bedre kunnskap. Vi ser a...

  Les hele blogginnlegget
 • Christian Grimsgaard

  Terje P. Hagens sykehustrøbbel

  Publisert 14.03.13

  På oppdrag fra Helsedepartementet har helse- og husøkonom Terje P. Hagen forfattet en "ekspert-rapport" som gir "sykehustrøbbel for Høyre" (Aftenposten 14/3). Rapporten er et bestillingsverk, og bærer preg av det. Men det er likevel underlig hvordan professoren klarer å skrive seg helt bort fra realitetene i landene som omgir oss. De fleste er enige om at kvaliteten på norske helsetjenester er jevnt god, bedre enn snittet i OECD, men ikke verdens beste som departementet gjerne slår om seg med. ... 10

  Les hele blogginnlegget
 • Kjetil Karlsen

  Leger snakker med leger

  Publisert 10.01.13

  VI LEGER kan iverksette en effektiv mini-samhandlingsreform - der vi unngår forvirrende mellomledd som gjør at ingen helt vet hvem som har ansvaret. Virkemidlet er at leger snakker med leger. DÅRLIG SAMARBEID. En ung mann hadde mistet den ene armen i en ulykke. Han var innlagt ved Rikshospitalet. Fastlegen, som kun kjente til ulykken gjennom avisoppslag, ble en ettermiddag oppringt av pasientens søster. Sykehuslegen hadde vurdert at mannen skulle sykmeldes. Legen hadde gitt beskjed til avdeling... 13

  Les hele blogginnlegget
 • Reidar Pedersen

  Er sunn fornuft blitt oppsigelsesgrunn?

  Publisert 02.11.12

  Denne uken ble det kjent at administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, går av. Dette skjer kort tid etter at hun tok selvkritikk og sa seg enig i noe veldig mange ansatte, pasienter, pårørende og Helsetilsynet har påpekt: At sammenslåingen av sykehusene i hovedstadsområdet har vært for dårlig planlagt og gjennomført, og at dette har gått utover de ansatte. Det eneste som manglet var en innrømmelse ovenfor pasientene. Dette var like fullt et stort steg i retning av en sannere virk... 4

  Les hele blogginnlegget