Blogger

Høies blogg

Publisert 25.11.11

Modelltyranniets makt

Igjen og igjen lar politikere seg overbevise av elegante skrivebordmodeller av store reformer. Når det svikter, er kostnadene enorme.

Fra nyttår innføres den mye omtalte (men lite forståtte) Samhandlingsreformen i norsk helsevesen. Høyre har advart om at vi kan se en ny Nav-reform; dvs. en enorm reform som gir mening på et skrivebordet, men med all sin tyngde krasjer med virkeligheten.

Samhandlingsreformen bygger på gode og grundige problembeskrivelser. Utfordringene i helsevesenet er mange og velkjente. Behovet for bedre forebygging, samhandling og oppgavefordeling mellom kommuner og sykehus, er påtrengende.

For å realisere dette er det viktigste regjeringen gjør å overføre over 5,5 mrd kr til kommunene, samtidig som de får ansvar for en rekke nye oppgaver fra sykehusene. Oppgaver de selv ofte er i tvil om hvordan de skal håndtere, samtidig som sykehusene er snare med å bygge ned sitt tilbud.

Regjeringens løsning er blitt redusert til store økonomiske insentivordninger, som har tvilsom effekt, skaper usikkerhet for kommunene – og dernest pasientene. Det er høyst betenkelig om gode samhandlingstiltak spretter opp av seg selv, bare fordi noen elegante modeller – basert på snevre forutsetninger – tilsier at det er rasjonelt.

Kompleksitet og varsomhet
Begge reformene er symptomatiske for to alvorlige tankebrister som altfor ofte gjør seg gjeldende blant politikere med makt: Først, en naiv tro på at overgangen fra planlegging til implementering er smertefri. Dernest, blind tro på at alle pengene kan veddes på denne egne hesten – med store konsekvenser dersom noe svikter.

Ikke minst er dette fremtredende historisk på venstresiden, der ideologiske samfunnsarkitekter aldri har vært redde for å innføre sine store visjoner på grandios skala.

Historisk har Høyre, som andre konservative partier og tenkere, ofte blitt anklaget for å være bremsekloss, når store visjoner skal bli virkelighet. Det er ikke helt urimelig, men heller ikke ufornuftig. Historien har også vist at mang et samfunn hadde vært bedre om en del politiske planer hadde blitt lagt i en skuff.

For virkeligheten, store politiske systemer og menneskelige samfunn, er kompliserte og komplekse. Å forutsette hvordan ting vil fungere i praksis er vanskelig. Utilsiktede konsekvenser er skremmende vanlig. For de store reformer går ting ofte ikke som tilsiktet.

Hvor mange eksempler har vi ikke sett på enorme kostnadssprekker? Hvor ofte har ikke byråkrater og ansatte i skole-, helsevesen og andre statlige sektorer opplevd at nye regler ikke gjør ting bedre, men forvirrer, forandrer rutiner og leder til usikkerhet og effektivitetstap?

Prøving og feiling
Dessuten er dette en konsekvens av hvordan politikken kan bli offer for medienes logikk. Altfor mange politikere er livredde for å begå feil, med den konsekvens at de feilene som begås blir mer dramatiske.

I virkelighetens verden burde vi tenke motsatt. Mye må endres i det norske samfunnet. Det er mye som kan gjøres smartere, mer effektivt og bedre for folk. Men vi må ikke glemme at endringer har kostnader. Vi må vite hva vi gjør og hvorfor. Skal vi få bedre kunnskap om hva som faktisk fungerer, må vi tåle å gjøre feil.

Nettopp fordi samfunnet er komplekst, fremtiden er usikker og det som er fungerer på papiret ikke alltid gjør det i virkeligheten, må vi tåle å prøve og feile. Det er dette som gjør at markedene fungerer – at vi får gode produkter til en billig pris, selv om mange firmaer går konkurs på veien mot en bedre bil, datamaskin, mobiltelefon eller, for den saks skyld, brødrister.

Dette er økonom og Financial Times-spaltist Tim Harfords hovedpoeng i den mye omtalte og roste boken Adapt: Why success always starts with failure (2011). Det som gjør at gode ideer vinner frem og lykkes, er at mange ideer får prøve seg – og de som lykkes når de testes mot realitetene, er de som overlever. Om en idé er god eller dårlig, vet man ofte ikke før det er prøvd.

Relevansen for Norge
Og her er vi tilbake i Samhandlingsreformen. Mye av det som skjer i kommunene med å bygge opp gode forebyggende tiltak og gi folk gode tilbud utenfor sykehusene, er bra – og viktig.

Problemet er at reformen risikerer å bli et enormt mageplask, ved å satse for stort på usikre prosjekter. For mange kommuner, og dermed deres deres eldre, deres pasienter, deres innbyggere, betyr den enorme penge- og oppgaveflyttingen usikkerhet. Om reformen ikke lykkes, sitter vi igjen med et broket system, penger sløst og tid tapt.

For eksempel skal nå kommunene få ansvar for å betale 20 pst. av innbyggernes sykehusinnleggelser. Det koster over 5 mrd kr. Hvordan vil dette slå ut? Vi vet ikke. Forutsetningene er tvilsomme, beregningene usikre.

Målsetningen er at pengene skal brukes på forebyggende tiltak, slik at det sparer penger for kommunene som ellers hadde brukt på sykehusinnleggelser – og demper presset på sykehusene. Men penger til forebygging kan spises opp av finansieringsplikt i sin helhet. Det de bruker vil kunne gi gevinster om lang tid, med en usikker innsparing.

Regjeringen vil også at kommunene skal bygge opp et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, så syke mennesker skal slippe å komme på sykehus – og dermed spare både stat og kommune for penger. For å lykkes med dette tar regjeringen penger fra sykehusene, og gir til kommunene.

Det er mulig dette er en god løsning, men Høyre sa da Samhandlingsreformen ble behandlet at sykehusene ikke må miste penger, før effekten er dokumentert. Nå vil vi i 2012 se at dette tilbudet om øyeblikkelig hjelp skal komme på plass. Men vi vet ikke om det vil virke innsparende for samfunnet, om det vil bygges ut raskt nok så sykehusene ikke sitter igjen med svarteper, eller om disse døgntilbudene vil gi et tilbud som er medisinsk forsvarlig.

Hvorfor ikke forsøke først, og så hente erfaringene sammen før man gjør noe stort og nasjonalt? Kanskje har regjeringen for ”høye ambisjoner”, som er retorikken man ofte sminker urealistiske målsetninger med – som da Kristin Halvorsen skulle ”fjerne fattigdommen med et pennestrøk”. Men ambisjoner og visjoner må ikke stenge for virkeligheten.

Høyres alternativ
Forfatteren Cormac McCarthy advarte i The Crossing: The consequences of an act are often quite different from what one would guess. You must be sure that the intention in your heart is large enough to contain all wrong turnings, all disappointments.

Om Samhandlingsreformens virkemidler ikke når sine målsetninger, får det en pris Regjeringen var villig til å betale? Eller oss andre?

Høyre går i mot disse gigantiske eksperimentene, og vil heller satse på målrettede samhandlingstiltak i kommunene. Vi vil heller satse på pilotprosjekter, nye løsninger og gode tiltak som kan prøves ut i kommunene våre. Gir de effekt som ventet, tåler de å bli målt på resultater, så kan de innføres andre steder. Det gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter, helsearbeidere og kommuner. Nye tiltak som innføres kan være basert på gode resultater, og man kan lære av andre erfaringer.

En del vil kanskje ikke fungere som forventet. Det er i så fall bra, så kan det lukes ut – og de som prøvde kan forsøke noe annet – en annen god idé eller en god organisatorisk endring som lykkes et annet sted.

Når statsbudsjettet nå skal vedtas, stemmer Høyre i mot det økonomiske eksperimentet med en storstilt oppgave- og pengeflytting til kommunene, som man er usikker på effekten av for pasienter og økonomi. I steden for nye kompliserte finansieringsystemer vil Høyre i vårt alternative budsjett foreslå mer penger til piloter lokalt.

Det er mye entusiasme i mange kommuner for å lykkes med Samhandlingsreformen, å gjøre gode endringer som sikrer innbyggerne bedre helse, tryggere hjelp og bedre omsorg – alt mens vi gjør sykehusene i stand til å gjøre det de gjør best. Denne entusiasmen kan drukne i hastverket regjeringen har med å tre visjonene inn i snevre og byråkratiske økonomiske endringer, og den usikkerhet det gir for kommunene.

Som den kommunistiske reformator i Kina, Deng Xiaopeng, sa Føl deg frem på steinene når du krysser elven. I et kronglete og ukjent landskap, kan en planlagt rute lede til blindveier, eller i det verste store plump.

Bent Høie

Kommentarer


kommentarer

Bloggere

Bent Høie Bent Høie
Helseminister Bent Høie har representert Høyre og Rogaland på Stortinget siden 2000. Han har utdannelse fra Norsk Hotellhøgskole og grunnfag i rettsvitenskap.
 • Trond Dahl Hansen

  Utviklingen i helsesektoren er ikke bærekraftig – vi må tenke annerledes!

  Publisert 11.04.14

  Etterspørselen etter helsetjenester kommer til å øke dramatisk i fremtiden grunnet eldrebølgen, flere personer med kroniske lidelser og økte forventninger om god helse. Det vil samtidig komme til å være knapphet på helsepersonell. Jeg mener utviklingen i helsesektoren ikke er bærekraftig, og ressursene må fordeles på en ny måte. Vi må begynne å tenke annerledes!Velferdsteknologi vil sørge for at folk kan bo lenger hjemme, i et sikkert miljø, og fungere tilnærmet normalt. I tillegg vil velferdste...

  Les hele blogginnlegget
 • Jon Magnussen

  Bør beslutninger om sykehusinvesteringer sentraliseres?

  Publisert 11.04.14

  I Vestre Viken planlegger man å bygge nytt sykehus. Vestre Viken HF består av sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike. Utbyggingsplaner reiser dermed de vanlige problemstillingene: Hvor og hvor stort? Helseforetaket har gjort et stort og imponerende utredningsarbeid. Her diskuteres nytt sykehus ut fra et bredt regionalt perspektiv og saksgrunnlaget inkluderer alt fra miljøkonsekvenser til næringsutvikling.Mitt interesse er i den helseøkonomiske delen av arbeidet. Det kan kort oppsumm... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Berg

  Byens harmløse fugler

  Publisert 11.04.14

  En gang i måneden treffes en gjeng voksne gutter fra nabolaget på byen for øl og pizza. Jeg er dessverre ikke alltid tilgjengelig for disse treffene, men nå i april var jeg med. Praten går høyt og livlig gjennom kvelden og temaene som dekkes er mange. Ettersom vi ikke lenger kan kalle oss guttegjeng, men sikkert sees på som en gjeng gubber på byen, er humoren og støynivået rimelig harmløst.  Det som slo meg sist, der vi hoppet i temaer utover kvelden, var følgende: Man tar gjern...

  Les hele blogginnlegget
 • Veronika Barrabés

  Det vi frykter mest?

  Publisert 09.04.14

  Helse opptar de fleste, og er en kilde til bekymring og uro for mange av oss. Vi er opptatt av egen helse, og vi frykter for hva som kan skje med dem vi bryr oss om. Sånn har det antagelig alltid vært. For 100 år siden kunne et rift i hånden være dødelig, og en halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Sånn er det ikke lenger. De medisinske fremskrittene har vært store, og vi i legemiddelindustrien er stolte over å kunne bidra til stadig nye fremskritt. Men nye tider og nye fremskritt bety...

  Les hele blogginnlegget
 • Karita Bekkemellem

  Mer fremsnakking av legemidler!

  Publisert 08.04.14

  Det er urovekkende at direktøren i Legemiddelverket ikke klarer å snakke varmt om den innsatsfaktoren de forvalter. I stedet omtales legemidler med platte begreper som passer bedre i tyrkiske basarer.På mandagens møte i Nasjonal råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten sa direktør Audun Hågå i Legemiddelverket at legemiddelindustrien bevisst priser sine nye legemidler så høyt at de ikke en gang tror på prisen selv.Dette skal angivelig skje fordi selskapene vil skaffe seg et ... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Magne Nylenna

  Takknemlighet

  Publisert 07.04.14

  Fravær av problemer er en undervurdert glede.Med fare for å såre både hundeeiere og båtfolk: Det hender ved frokostbordet hjemme hos meg en regnvåt søndagsmorgen at vi ser på hverandre og spør: Er vi egentlig takknemlige nok for at vi ikke har hund? Og på denne tiden av året når naboen rykker ut mot marinaen med kjeledress, termos og bunnstoff, spør vi oss om vi er takknemlige nok for at vi ikke har båt.Et under alt som går braNå kan utvilsomt den enes forpliktelse være den annens glede, men vi ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Tone Wilhelmsen Trøen

  Turnuspuslespillet

  Publisert 04.04.14

  I helse- og omsorgstjenesten er deltidsstillinger regelen - ikke unntaket for mange helsepersonellgrupper.  Til tross for tverrpolitisk vilje til satsing på heltidskultur er det, i følge Norsk Sykepleierforbund, fortsatt bare 37% at sykepleierne som jobber heltid i kommunene og 46% i sykehusene. Og mye av deltiden er frivillig.  Vi skal ikke pålegge helsearbeidere å jobbe i full stilling. Valgfrihet må fortsatt få være en viktig verdi, også for ansatte i helsevesenet. Men spørsmålet er... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Olaug Vervik Bollestad

  Økt kunnskap om p-stav hos fastlegene

  Publisert 02.04.14

  Langtidsvirkende hormonell prevensjon (LARC) har den beste beskyttelsen mot uønsket graviditet. LARC-metodene er p-stav og spiral. Mange fastleger mangler kompetanse på denne type prevensjon.Kvinner må i større grad enn i dag få informasjon om LARC-metodene (long-acting reversible contraceptives). Denne prevensjonen beskytter best mot uønsket graviditet og virker kontinuerlig over tid. En P-stav føres inn under huden i overarmen og virker i ca. tre år, mens en p-pille må tas hver dag, noe mange ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Per T. Lund

  Apotek er apotek også på nett

  Publisert 31.03.14

  Flere av mine venner har de siste ukene – med oppriktig medfølelse i blikket - spurt meg om jeg tror jeg fortsatt vil ha en jobb i Apotekforeningen om noen få år. De har nemlig fått med seg at Stortinget vil ha norske nettapotek.Jeg takker pent for omtanken, men viktigere enn om jeg har jobb, er om pasientene fortsatt kan nyte godt av sikker tilgang til og god rådgivning om legemidler. Jeg vil til og med gå så langt som å påstå at det er viktigere om alle de dyktige ansatte i apotek fortsatt kan...

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørn Guldvog

  Unngå skade

  Publisert 31.03.14

  Første bud i helsetjenesten er ikke å skade. Legekunstens far Hippokrates påpekte dette allerede for over to tusen år siden. Da Florence Nightingale innførte hygienetiltak under Krimkrigen i 1854, var hun blant de første som la grunnlaget for det som i dag heter pasientsikkerhet. Målet for helsetjenesten har ikke endret seg. Vi gjør fremdeles vårt ytterste for at pasientene skal være i trygge hender. Helse- og omsorgstjenestene har imidlertid i for lang tid jobbet med pasientsikke... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Aksel Tunold

  Vi trenger økt samarbeid for å skape innovasjon

  Publisert 26.03.14

  Det spennende arbeidet strategigruppen HelseOmsorg21 jobber med for å kartlegge hvordan Norge skal bli bedre på å skape mer nytte av forskning og innovasjon i helse- og omsorgssektoren, er godt i gang. Målet er å bidra til bedre helsetjenester og bedre folkehelse i Norge i det 21.århundret. I de foreløpige statusrapportene fra de fem arbeidsgruppene har det blitt påpekt en del områder vi ikke er gode nok på. For det første må helse og omsorg bli et næringspolitisk satsningsområde. Beregninger gr...

  Les hele blogginnlegget
 • Tor Levin Hofgaard

  Exit normalarbeidsdagen?

  Publisert 26.03.14

  Regjeringen vil gjøre enda flere deler av samfunnet kvelds- og søndagsåpent og møter motbør over store deler av landet. Vet vi nok om hva et mer døgnåpent samfunn gjør med oss; med vårt forhold til hverandre, familie, venner?Vi har for lite forskning å hvile på til å påstå at det er en sammenheng mellom åpningstider og dårlig folkehelse. Eksemplene på 24/7-samfunnet blir stadig flere, likevel lever vi stadig lenger, og vi skårer høyt på de fleste statistikker over lykke og velstand. Snakker vi o... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Anne Lise Ryel

  Regjeringen har nok fakta til å handle

  Publisert 25.03.14

  Norske myndigheter har vært usikre på om det har samfunnsøkonomisk verdi å utvide HPV-vaksinen. De trenger ikke å lure lenger.Mens Sverige og Danmark lenge har gitt gratis HPV-vaksine til jenter opptil 26 år, tilbyr Norge den fortsatt kun til jenter i 7.klasse. En ny rapport fra Kunnskapssenteret viser at HPV-vaksine til jenter mellom 16 og 26 år både beskytter mot livmorhalskreft og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. I dag er det rundt 270.000 jenter opptil 26 år i Norge som ikke har fått tilbud om... 49

  Les hele blogginnlegget
 • Lisbet Rugtvedt

  Jo, det hjelper med fysisk aktivitet i skolen, Høie

  Publisert 21.03.14

  15-åringer i Norge sitter 40 timer i uka foran en skjem - utenom skoletiden. Det burde bekymre helseministeren mye mer enn hva han gir uttrykk for. Resultatet vil bli en generasjon med mer overvekt, flere belastningslidelser og økning i hjerte- og karlidelser. Helseframskritt de siste tiårene kan bli reversert, med alt hva det innebærer. Sykdom, svekket livskvalitet og forkortet levealder for den enkelte og økte byrder for helsevesenet. På toppen av dette skal vi etter hvert hamle opp med den ko... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Ketil Kjenseth

  Mer innovasjon - mindre reservasjon

  Publisert 17.03.14

  Nytt, nyttig og nyttiggjort.  Det er kortversjonen av innovasjon. Jeg er helt sikker på at vi trenger mer av det, innen helse og velferd. Og tilsvarende mindre med reservasjoner.  Mitt ærende nå er en mygg, et stikk og noen flere bit. Nå kommer helsemyggenSammen med partikollega Terje Breivik fremmer jeg i disse dager et såkalt representantforslag i Stortinget om en helsemyggordning. Eller låneinsentiver for helseinnovatører gjennom skattesystemet.  Hva det har med mygg å gjøre? ... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Bruun Wyller

  En fatal departemental regnefeil

  Publisert 13.03.14

  Ordningen med kommunale akutte døgntilbud bygges ut i stort tempo tross faglige advarsler. Alle velbegrunnede bekymringer omkring Samhandlingsreformen som Bent Høie hadde mens han var opposisjonspolitiker, er forsvunnet som dugg for solen etter at han ble statsråd. Vi er mange som har stusset over at anslaget over antall liggedøgn i kommunale akutte døgnenheter (KAD) er satt overraskende høyt, og at dette skal føre til at pasienter blir behandlet i KAD som egentlig burde vært på sykehus. Mye tyd... 26

  Les hele blogginnlegget
 • Nina Foerster

  Turnustid med veiledning!

  Publisert 12.03.14

  Jeg har nettopp lest en bok som heter «En ung leges opptegnelser» av Mikhail Bulgakov. Han var en lege i Ukraina på begynnelsen av 1900-tallet, og har skrevet en samling av noveller som bygger på hans første år som fersk lege. Han blir utplassert i en liten landsby, som eneste lege på en sykestue. Der blir han ensom kastet inn i en krevende hverdag.Han må utføre kirurgiske inngrep han aldri har sett blitt gjort før, og diagnostisere og behandle sykdommer han bare har lest om i lærebøker. Underve... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Fred Hatlebrekke

  Vår største helsetrussel - forpliktende tiltak og midler må til!

  Publisert 11.03.14

  Et fysisk aktivt liv er en av forutsetningene for god fysisk og psykisk helse for alle mennesker. Dessverre viser undersøkelser at utviklingen går i feil retning med fysisk inaktivitet og overvekt som et stadig voksende problem. Dette er en trussel mot den enkeltes livskvalitet, men også mot samfunnsøkonomien. WHO har mål om å redusere for tidlig død pga. ikke-smittsomme sykdommer med 25% innen 2025, og Norge har gitt sin tilslutning til denne målsetningen. Norske beregninger viser at en fysisk... 4

  Les hele blogginnlegget
 • Frode Jahren

  Har merking av saltinnhold noen effekt?

  Publisert 10.03.14

  Nå skal det bli mye enklere for folk å redusere saltinntaket. Det er i alle fall det vi håper på når den nye forskriften om merking av mat innføres fra desember 2014. Fra da av må saltinnhold deklareres på alle emballerte matvarer. Men vil det å gjøre folk mer opplyst om matens saltinnhold faktisk redusere inntaket? Ifølge en studie  som ble publisert høsten 2013, er det grunn til å tvile.Dette var en australsk studie hvor én gruppe personer med type 2-diabetes ble opplært i å lese og forst...

  Les hele blogginnlegget
 • Even Holth Rustad

  Spesialistmangel, hjerneflukt og turnuskaos - en felles løsning

  Publisert 27.02.14

  Vi mangler 50-60 spesialister i onkologi de nærmeste årene, og allerede i dag er det ledige overlegestillinger i onkologi. Det er bare én av mange typer spesialister vi mangler i dag, og hvis vi skal tro Legeforeningens beregninger vil spesialistmangelen øke i årene som kommer. Kapasiteten i den norske spesialistutdanningen er for lav til å dekke det økende spesialistbehovet, og vi er derfor avhengige av å importere ferdige spesialister fra utlandet. Samtidig står nyutdannede norske leger og tri... 15

  Les hele blogginnlegget
 • Liv Arum

  Styrk nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser!

  Publisert 27.02.14

  Å leve med en kronisk sykdom kan være krevende og en belastning for de fleste. Om sykdommen din i tillegg er sjelden, blir belastningen som regel større. Nyetablerte Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) bidrar på en svært god måte for denne gruppen, men tilbudet må utvides. I morgen, 28. februar, markeres «En sjelden dag» med en nasjonal konferanse. Her retter vi oppmerksomheten rundt det å ha og leve med en sjelden diagnose. Dette gjør vi sammen med resten av verden, gjenn...

  Les hele blogginnlegget
 • Mari Lundeby Grepstad

  Bærekraftig legemiddelforvaltning?

  Publisert 21.02.14

  Mindre usikkerhet for kjøper. Bedre tilgang for pasient. Større markedsandel for selger. Kort oppsummert er dette målene for de nye avtalene for refusjon og innkjøp av legemidler, de såkalte "managed entry agreements" (MEA). Under forrige ukes konferanse ved London School of Economics delte europeiske helsemyndigheter, legemiddelindustri, forskere og pasientlobbyister sine erfaringer med MEA, og diskuterte avtaleordningenes relevans og bærekraft i effektiv legemiddelforvaltning. Hva går avtalene...

  Les hele blogginnlegget
 • Torgeir Micaelsen

  Behov for flere turnusstillinger!

  Publisert 21.02.14

  364 norske nyutdannede leger stod til slutt uten turnusstilling i 2013. Har vi egentlig råd til det? Regjeringen må nå følge opp Stoltenberg-regjeringens bestilling til Helsedirektoratet for å sikre flere turnusplasser fra og med opptaket august 2014.På grunn av den gamle lotteriordningen for turnusleger står det dessverre fortsatt nyutdannede norske leger uten turnusplass. Regjeringen Stoltenberg ryddet opp i den gamle ordningen, og satte i gang et arbeid for å øke antall turnusplasser. Dette a... 6

  Les hele blogginnlegget
 • Hege Gjessing

  Frivillighet et gode – ikke en hemsko

  Publisert 10.02.14

  Oppkjøringen til vårens hovedoppgjør gjør det klart at arbeidstid blir hovedtema i sykehus, til tross for at man her har de mest fleksible ordningene i samfunnet. Spekter hevder at kveldsåpne poliklinikker ved sykehusene ikke lar seg gjennomføre med ordninger basert på frivillighet. Bildet Spekter forsøker å skape er at kveldsåpne sykehus i dag er tuftet på vilkårlig frivillighet og uforutsigbarhet. Dette bildet stemmer selvsagt ikke med virkeligheten. Vårt arbeidsliv bygger på nettopp frivilli...

  Les hele blogginnlegget
 • Leif Rune Skymoen

  For mye eller for lite halleluja?

  Publisert 01.02.14

  Uken som gikk gjorde meg sikker: Det VIL bli enklere å bygge en norsk helseindustri i årene fremover.Reservasjonsdebatten var det mest aktuelle helsetemaet sist uke. Men det var også mye å ta tak i for oss som arbeider med å omsette fremragende norsk helseforskning til innovative produkter og kunnskapsbaserte arbeidsplasser.Det begynte på mandag. Da samlet statsminister Erna Solberg statsråder, forskere og næringsliv til toppmøte rundt spørsmålet: Hvordan skal Norge skape mer ut fra alle milliar...

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørg Bakke

  Reservasjon frå bagatellisering, takk!

  Publisert 29.01.14

  Dei aller fleste har fulgt med på debatten om reservasjonsrett eller moglegheit for fastlegar. På TV, radio, sosiale medier og aviser. Uansett kvar du snur deg høyrer du om debatten. Kanskje er du lei, men ein bør vere glad for at dette får mykje omtale, nettopp fordi det er ei veldig viktig sak. For abortsøkande kvinner, for framtidige fedre og ikkje minst for samfunnet. Me har alle interesse av å vite kva som skjer i ein viktig prinsipiell debatt knytt til kva ein kan reservere seg mot på stat... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Kjersti Toppe

  Om reservasjonsrett - eller moglegheit

  Publisert 23.01.14

  Helseminister Høie sitt høyringsforslag om reservasjonsmoglegheit for fastlegar skapar debatt. Senterpartiet si stortingsgruppe er fristilt, og det er ulike syn i partiet. Eg er av dei som meiner at regjeringa sitt forslag er ei balansert løysing i ei komplisert sak. Eg ønskjer ingen omkamp om abortlovgivinga, eg meiner dagens lovverk og rettar må ligge til grunn. Eg støttar ikkje ein lovbestemt reservasjonsrett for fastlegar. Er ein til dømes lege i ein liten kommune, med få andre legar og/elle... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Steinar Madsen

  Retningslinjer – mål uten mening?

  Publisert 23.12.13

  I min hjertespesialistpraksis utgjør pasienter med diabetes, hypertensjon og åreforkalkning en stor andel. Jeg prøver etter beste evne å følge retningslinjene for behandling av disse pasientene. Men det er slett ikke så lett å oppnå de målsettingene retningslinjene setter opp. De fleste diabetespasienter oppnår ikke så lav HbA1c som de burde, blodtrykket er for høyt hos mange og kolesterolverdiene får vi heller ikke langt nok ned. Resultatet av dette er skuffet lege, skuffet pasient og medikamen... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Andreas Papagiannis

  En dynamisk virksomhet trenger fleksibelt helsepersonell

  Publisert 22.12.13

  Jag satt häromdagen i ett av alla mina telefonsamtal till kommunalsjefer runt om i Norge. Detta var en av dem som orkade lyssna så länge så att han förstod att det ikke var en av alla vikarbyråerna som ringde, men någon som hade något annat att förtella. Det hela utvecklade sig till ett mycket intressant samtal där vi inte bara diskuterade rekrutteringsutfordingar för HelseNorge, men också bristen på flexibilitet. I HelseNorge (og i HelseSveirge för den delen) finns det säkert mycket som ikke ä... 3

  Les hele blogginnlegget
 • Jo Inge Myhre

  Gi meg en effektiv seng

  Publisert 26.11.13

  Sykehusdrift er en utfordrende aktivitet, det er så mye å holde styr på. Da hjelper det å bruke gode og anvendelige ord og uttrykk som gir mening for folk flest. Et nytt begrep jeg har innlemmet i vokabularet mitt,  er "effektive senger". Jeg har ennå ikke forstått helt hva en effektiv seng er, men det klinger jo fint. Men er en effektiv seng bra? Kan den kjøpes på Skeidar?Jeg har turnus på Gjøvik sykehus, som er en del av Sykehuset Innlandet HF. De har 2,45 effektive senger per 1000 innbyg... 5

  Les hele blogginnlegget
 • Bjørnar Allgot

  Mangfoldets muligheter

  Publisert 17.10.13

  Denne uken arrangeres Mangfoldsuka og jeg vil benytte anledningen til å si noe om hva Diabetesforbundet og jeg som generalsekretær har lært gjennom vårt mangfoldsarbeid. På mange måter er Diabetesforbundet en tradisjonell norsk pasient- og brukerorganisasjon, men de siste 4-5 årene vi har jobbet aktivt for å nå ut til innvandrerbefolkningen med informasjon om diabetes, risikofaktorer og symptomer. Dette arbeidet har vært utfordrende fordi vi har prøvd oss frem i dels upløyd mark, og givende ford... 1

  Les hele blogginnlegget
 • Bent Høie

  Bedre og raskere kreftdiagnostisering og behandling

  Publisert 10.10.13

  I Sundvolden-plattformen går Høyre-FrP-regjeringen inn for viktige og nødvendige forandringer for diagnostisering og behandling av kreft. Innføringen av 48 timersfrist og diagnostiske sentre har fått mest oppmerksomhet. Men alle de tre punktene som omhandler kreft på sees i sammenheng. En plan må til. For det er helheten som skal føre til en bedring for pasientene, ikke enkeltelementene alene. Som mange fagfolk har påpekt så vil vi ha en kapasitetsutfordring i årene fremover, både når det gjeld... 2

  Les hele blogginnlegget
 • Torfinn Hansen

  Forebygging er bedre enn reparasjon, men hva med gjennomføringsevnen?

  Publisert 14.08.13

  Jeg har nylig deltatt på helsepolitisk vorspiel i form av et frokostmøte i forkant av den store helsedebatten under Arendalsuka. Arrangementet ble gjennomført som et politisk talkshow med Jonas Gahr Støre, Bent Høie, Siv Jensen og Bård Vegard Solhjell som gjester. Hovedtema i debatten var forebygging, som med unison enighet ble ansett som en bedre strategi enn reparasjon (behandling) for å løse helseutfordringene. La det med en gang være sagt at også i legemiddelindustrien er det enighet om dett...

  Les hele blogginnlegget
 • Johan Torgersen

  Planløs rekruttering til legeyrket

  Publisert 22.07.13

  Heldigvis er det fremdeles populært å bli lege, tenker jeg når jeg følger med på debatten om medisinstudiet som i disse dager går i flere nasjonale media. Både pasienter, legearbeidsgivere og legegruppen i seg selv skal være glade for at yrket er populært. Når tilsøkningen er stor, vil en kunne finne frem til de beste, de som vil løfte yrket og bringe det videre. Dette er en stor og viktig ressurs for helsevesenet vårt og må forvaltes deretter. Dessverre svikter norske helsemyndigheter på de fle... 12

  Les hele blogginnlegget
 • Eli Gunhild By

  Gratulerer med dagen - jordmødre!

  Publisert 03.05.13

  5. mai markeres den Internasjonale jordmordagen verden over. Jeg er stolt over å kunne feire dagen sammen med våre dyktige og viktige jordmormedlemmer som hver dag gjør en fantastisk jobb for mødre og barn. Hvert år fødes rundt 60.000 barn her i landet. Norge er ett av verdens beste land å føde i. Takket være kompetansen som landets jordmødre besitter, kan vordende foreldre føle seg trygge på at barnet vil komme til verden på en sikker og god måte. Og det satses på enda bedre kunnskap. Vi ser a...

  Les hele blogginnlegget
 • Christian Grimsgaard

  Terje P. Hagens sykehustrøbbel

  Publisert 14.03.13

  På oppdrag fra Helsedepartementet har helse- og husøkonom Terje P. Hagen forfattet en "ekspert-rapport" som gir "sykehustrøbbel for Høyre" (Aftenposten 14/3). Rapporten er et bestillingsverk, og bærer preg av det. Men det er likevel underlig hvordan professoren klarer å skrive seg helt bort fra realitetene i landene som omgir oss. De fleste er enige om at kvaliteten på norske helsetjenester er jevnt god, bedre enn snittet i OECD, men ikke verdens beste som departementet gjerne slår om seg med. ... 10

  Les hele blogginnlegget
 • Kjetil Karlsen

  Leger snakker med leger

  Publisert 10.01.13

  VI LEGER kan iverksette en effektiv mini-samhandlingsreform - der vi unngår forvirrende mellomledd som gjør at ingen helt vet hvem som har ansvaret. Virkemidlet er at leger snakker med leger. DÅRLIG SAMARBEID. En ung mann hadde mistet den ene armen i en ulykke. Han var innlagt ved Rikshospitalet. Fastlegen, som kun kjente til ulykken gjennom avisoppslag, ble en ettermiddag oppringt av pasientens søster. Sykehuslegen hadde vurdert at mannen skulle sykmeldes. Legen hadde gitt beskjed til avdeling... 13

  Les hele blogginnlegget
 • Reidar Pedersen

  Er sunn fornuft blitt oppsigelsesgrunn?

  Publisert 02.11.12

  Denne uken ble det kjent at administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, går av. Dette skjer kort tid etter at hun tok selvkritikk og sa seg enig i noe veldig mange ansatte, pasienter, pårørende og Helsetilsynet har påpekt: At sammenslåingen av sykehusene i hovedstadsområdet har vært for dårlig planlagt og gjennomført, og at dette har gått utover de ansatte. Det eneste som manglet var en innrømmelse ovenfor pasientene. Dette var like fullt et stort steg i retning av en sannere virk... 4

  Les hele blogginnlegget