Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

«ÅPENBARE MULIGHETER»: – Dette er et område med helt åpenbare muligheter for samarbeid, til tross for at de nordiske landene har litt ulike innkjøpsmodeller i dag, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad (FrP).

«ÅPENBARE MULIGHETER»: – Dette er et område med helt åpenbare muligheter for samarbeid, til tross for at de nordiske landene har litt ulike innkjøpsmodeller i dag, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad (FrP). Foto: Lone Kjølsrud/Fremskrittspartiet

Frp ber om nordisk innkjøpssamarbeid

Helge André Njåstad (Frp) tror et felles legemiddelinnkjøp kan få ned både prisene og byråkratiet. Nå vil han ha kollegene i nabolandene på banen.

Annons:

I vår kunne helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) fortelle at det foregår en diskusjon mellom de nordiske helseministrene om et tettere samarbeid på legemiddelområdet. Ifølge statsråden har danskene signalisert at de ønsker et tettere samarbeid med Norge, mens Sveriges regjering har vært mer tilbakeholden.

Under Nordisk råd i Helsinki denne uken løftet stortingsrepresentant Helge André Njåstad (FrP) temaet på nytt opp til nordisk nivå, og stilte spørsmål om de fem nordiske regjeringene vil ta initiativ til et samarbeid om legemiddelinnkjøp.

– Dette er et område med helt åpenbare muligheter for samarbeid, til tross for at de nordiske landene har litt ulike innkjøpsmodeller i dag. Vi har flere felles utfordringer: Det tar lang tid før legemidler blir tatt i bruk, de blir stadig dyrere, og det er et konstant press fra publikum som ønsker at flere legemidler skal gjøres tilgjengelige, og at de blir billigere, sier Njåstad til Dagens Medisin.

Vil ha med folkevalgte
I spørsmålet trekker Njåstad frem den nylige debatten rundt medikamentet nusinersen (Spinraza), og tar til orde for at de nordiske landene kan få lavere legemiddelpriser i fellesskap: «Hvert av landene i Norden er små hver for seg og har derfor problemer med å kunne oppnå gode priser hos legemiddelprodusentene. Men som region ville vi kunne få bedre priser og større stabilitet i leveransene», heter det i spørsmålet fra Frp-representanten.

– Hva ønsker du å oppnå ved å ta opp denne saken i Nordisk råd?

– Først og fremst ønsker vi å sette i gang en debatt blant politikerne i parlamentene til de andre nordiske landene, om hvordan man kan løse en felles utfordring sammen. Det har vært noen sonderinger på ministernivå, og man er positive i Norge og Danmark. Nå håper vi de folkevalgte i Sverige og de andre landene kan diskutere saken, og at man kan slutte seg til et felles system.

Dele opp porteføljen
– Har du gjort deg noen tanker om hvordan et nordisk samarbeid om legemiddelinnkjøp kan foregå i praksis?

– Ett alternativ er at de ulike landene har ansvar for ulike deler av porteføljen, og at man så kjøper inn på vegne av helheten. Ellers er det mulig å tenke seg flere modeller, der vi både får mindre byråkrati, og der vi kan få ned prisene ved å bli en større innkjøpsenhet, sier Njåstad.

Nå håper Frp-politikeren at alle de nordiske regjeringene tar spørsmålet på alvor, og leverer grundige svar. Regjeringene er forpliktet til å svare på spørsmål som stilles i Nordisk råd, men har en svarfrist på seks uker.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

BANEBRYTENDE HUNT-STUDIE PÅ TARMBAKTERIER

Norsk studie kan bli blant verdens største i sitt slag

KREFTFORENINGENS TILDELINGER 2015-2017

Forskning på lungekreft er den store taperen1

ARBEIDERPARTIETS ALTERNATIVE BUDSJETT

Ap vil styrke sykehusbudsjettene3

NY STUDIE MED NORSKE PASIENTER

– Pasientene tror MR-funnene er fasiten4

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!