Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NETTO-GEVINST: Professor John Eikelboom fra Canada presenterte data fra COMPASS-studien på pressekonferansen søndag. Dette omtales som den «hotteste» studien under årets ESC-konferanse.

NETTO-GEVINST: Professor John Eikelboom fra Canada presenterte data fra COMPASS-studien på pressekonferansen søndag. Dette omtales som den «hotteste» studien under årets ESC-konferanse. Foto: Målfrid Bordvik

Ny kombinasjonsbehandling ga bedre overlevelse

Kombinasjonen av acetylsalisylsyre og rivaroksaban forhindret hjerneslag og hjerteinfarkt, viser en stor studie.

Annons:
- OPPSIKTSVEKKENDE: Dan Atar, kardiologiprofessor ved Oslo Universitetssykehus, synes funnene er oppsiktsvekkende.
Foto: Målfrid Bordvik

BARCELONA, DAGENS MEDISIN: Legemiddelet rivaroksaban (Xarelto) i kombinasjon med acetylsalisylsyre, forbedrer overlevelse og reduserer hjerneslag og hjerteinfarkt hos pasienter med kronisk koronar - og perifer arteriesykdom.

Det viser nye resultater fra COMPASS-studien, som ble presentert under en såkalt «hot line»-sesjon under European Society of Cardiology (ESC)- kongressen i Barcelona.

Totalt 27.395 pasienter fra 33 land inngår i den store studien. Pasientene ble randomisert til rivaroksaban 2,5 mg to ganger daglig sammen med acetylsalisylsyre (ASA) 100 mg daglig, til kun rivaroksaban 5 mg to ganger daglig eller til bare ASA 100 mg daglig.

Stoppet studien
Allerede i februar stoppet Bayer studien fordi bruken av rivaroksaban viste seg å være klart bedre enn standardbehandlingen med acetylsalisylsyre alene. De nøyaktige resultatene ble først offentliggjorts søndag under verdens største hjertekongress i Barcelona, hvor Dagens Medisin er til stede.

Resultatene viser at antall kardiovaskulære dødsfall, hjerneslag og hjerteinfarkt ble redusert med 24 prosent, mens overlevelsen ble forbedret med 18 prosent blant pasientene som fikk kombinasjonsbehandlingen, sammenlignet med de som fikk bare fikk acetylsalisylsyre. Rivaroksaban alene var ikke bedre enn ASA alene.

– Oppsiktsvekkende
Dan Atar, kardiologiprofessor og overlege på Oslo Universitetssykehus, karakteriserer resultatene som oppsiktsvekkende.

– Det støtter hypotesen om at lave doseringer av både antikoagulerende medisin og platehemmere gir betydelig helsegevinst, ja sågar bedre overlevelse i en populasjon av stabile koronarpasienter, sier Atar til Dagens Medisin .

En bivirkning av behandlingen var flere blødninger, særlig i mage og tarm. Det var ingen signifikant økning i tilfeller av hjerneblødninger.

– Som forventet vil denne kombinasjonsbehandling også øke blødningstendens, men de observerte blødninger, først og fremst fra mage-tarm traktus, har ikke influert negativ på det overordnede resultatet, kommenterer Atar.

– Netto-gevinst
Professor John Eikelboom, en av forskerne bak studien, mener fordelene oppveier ulempene med økte blødninger. 

– Mange av disse blødningene var ikke alvorlige, og til tross for økning i blødninger viser resultatene en tydelig netto-gevinst for pasientene, fremhevet ved 18 reduksjon i dødelighet, sa Eikelboom under pressekonferansen søndag.

Dataene viser at for hver 1000. pasient som ble behandlet i nær to år, forhindret kombinasjonsbehandlingen 13 hjerteinfarkt, slag eller kardiovaskulære dødsfall, samt syv dødsfall av hvilken som helst grunn. Samtidig medførte behandlingen 12 store blødninger, hvorav de fleste lett kunne behandles.

Dersom rivaroxaban og acetylsalisylsyre blir tatt i bruk, vil fordelene være «enorme», ifølge forskerne.

– Dersom 10 prosent av de rundt 300 millioner personene på verdensbasis med kjent hjertesykdom bruker kombinasjonsbehandlingen, så kan så mange som 100.000 dødsfall og dobbelt så mange for tidlige vaskulære hendelser unngås hvert år, uttaler professor Salim Yusuf, leder av COMPASS-styrekomiteen.

Effekt for høyrisiko-pasienter
COMPASS-studien inkluderte også 7470 pasienter med perifer arteriesykdom (PAD). Dette er høyrisikogruppe pasienter med tredobbel risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Også for denne undergruppen er resultatene positive. Pasienter som fikk lavdose rivaroksaban, i tillegg til acetylsalisylsyre, reduserte kardiovaskulær død, slag eller hjerteinfarkt med 28 prosent.

Også amputasjonsraten, en fryktet komplikasjon ved denne sykdommen, ble tydelig redusert med 46 prosent.

Mer blødninger
Økte for denne pasientgruppen økte risikoen for store blødninger, men man så ikke flere dødelige eller kritiske organblødninger.

– Denne pasientpopulasjonen hadde fra før relativt få behandlingsanbefalinger, stort sett statin og Albyl-E. Det nye prinsippet med lave doseringer av både antikoagulerende medisin og platehemmere har nå åpnet for en avgjørende endring av behandlingsstrategi i fremtiden, mener Atar.

Dan Atar oppgir følgende tilknytninger (honorarer/foredrag) til legemiddelindustrien: Boehringer- Ingelheim, Bayer, BMS/Pfizer, Cardiome, Astra-Zeneca, MSD

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

KREFTFORENINGENS TILDELINGER 2015-2017

Forskning på lungekreft er den store taperen

ARBEIDERPARTIETS ALTERNATIVE BUDSJETT

Ap vil styrke sykehusbudsjettene3

NY STUDIE MED NORSKE PASIENTER

– Pasientene tror MR-funnene er fasiten4

Sykehuskonflikten

– En viktig seier4