Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde

Oppdatert preparatomtale med behandlingsfri remisjon

Legemiddelet Nilotinib har fått oppdatert preparatomtale og inkluderer nå data om behandlingsfri remisjon hos pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML).

Annons:

Behandlingsfri remisjon er muligheten for å stoppe behandling etter dyp og varig respons med nilotinib

De Europeiske legemiddelmyndighetenes sin godkjenning av preparatomtalen skjer etter studier som evaluerer behandlingsfri remisjon med nilotinib hos pasienter med KML i både førstehjelpsbehandling og etter bytte fra imatinib.

Avslutte behandling
Studiene er utført av legemiddelselskapet Novartis, som også markedsfører nilotinib under merkenavnet Tasigna. Resultater fra de to studiene ENESTfreedom og ENESTstop viser at det tilsynelatende er trygt å forsøke å stoppe behandling med nilotinib, gitt tett oppfølging av pasientene.

I ENESTnd studien fikk 56 prosent av nilotinib pasientene denne responsen etter seks år sammenlignet med 33 prosent for imatinib. Dette innebærer at nesten dobbelt så mange pasienter som starter på nilotinib sammenlignet med imatinib, vil være aktuelle for å avslutte behandling.

Umodne hvite blodlegemer
Den oppdaterte preparatomtalen «er viktig for disse pasientene, fordi dette er den første og eneste tyrosinkinasehemmeren som inkluderer informasjon om behandlingsfri remisjon i EUs preparatomtale,» heter det i en uttalelse fra legemiddelselskapet.

KML er en kreftform hvor kroppen produserer umodne hvite blodlegemer. Nesten alle pasienter med KML har en abnormitet kjent som Philadelphia-kromosomet, som produserer et protein kalt BCR-ABL. BCR-ABL forårsaker at ondartede hvite blodceller vokser uhemmet og utkonkurrerer friske hvite blodceller i benmargen og blodet. I Norge diagnostiseres det omtrent 45 nye tilfeller av KML hvert år. 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   4 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Sykehuskonflikten i arbeidsretten

Vraket som meddommer etter Facebook-kommentar7

MANGE FORTSETTER Å RØYKE ETTER ET HJERTEINFARKT

– Selv om det har virket håpløst, må vi gjøre et nytt forsøk

Den europeiske diabeteskongressen (EASD)

Anslår fem tapte leveår hos 40-åringer med diabetes1

Stamcelletransplantasjon for MS

Får ikke svar på studien før i 20224

Politikk og økonomi

Går av som statssekretær2

ØKNING AV ELDRE PÅ SYKEHUS STØRRE ENN BEFOLKNINGSVEKSTEN

– Vi må satse på forebygging og tidlige tiltak for de «yngre eldre»

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!