Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Rikslønnsnemnda kan ikke løse konflikten i sykehus

Konflikten om arbeidstidsordningene i sykehus må løses mellom partene – uavhengig av nemndas kjennelse. Dette bør både arbeidsgiverne i sykehusene – og politikerne – ta inn over seg.

Annons:

Innlegg: Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse
Marit Hermansen, president i Legeforeningen

DET ER KNYTTET stor spenning til Rikslønnsnemndas kjennelse i sykehusstreiken, men nemnda kan ikke unnta arbeidstakere fra vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Dermed løses heller ikke konflikten av nemnda.

Akademikernes fem uker lange streik i sykehus ble avsluttet da regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd tirsdag 11. oktober.

HVA GJØR NEMNDA? Innholdet i konflikten mellom Akademikerne og Spekter er vel kjent. Akademikerne forutsetter at arbeidstid ut over Arbeidsmiljølovens grenser, planlegges i kollektivt rullerende planer eller et annet system det er enighet om. Spekter mener arbeidsgiver skal stå fritt til å bestemme arbeidstiden individuelt i kraft av sin styringsrett.

Tvungen lønnsnemd betyr at den nye tariffavtalen mellom Akademikerne og Spekter i sykehus skal fastsettes av Rikslønnsnemnda. Flere kommentatorer peker på at historikken viser at nemnda er konservativ. Noen tar dette til inntekt for at nemnda vil prolongere teksten i den gamle tariffavtalen.

FORTSATT KONFLIKT? Akademikerne mener dette bare kan skje dersom dagens praksis med kollektive, rullerende vaktplaner videreføres. Om en slik presisering ikke legges inn, løses heller ikke konflikten i sykehus.

Dagens sykehusdrift er nemlig helt avhengig av at legene er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Et slikt unntak kan ifølge Arbeidsmiljøloven, bare gis av en landsomfattende fagforening med minst 10.000 medlemmer. Rikslønnsnemda kan altså ikke pålegge arbeidstakere å jobbe ut over Arbeidsmiljølovens grenser. Det vil både være i strid med Arbeidsmiljølovens preseptoriske regler og EUs arbeidstidsdirektiv.

TESTEN. I praksis betyr dette at konflikten om arbeidstidsordningene i sykehus må løses mellom partene – uavhengig av nemndas kjennelse. Det bør både arbeidsgiverne i sykehus og politikerne ta inn over seg.

Det pågår nå en bred debatt om arbeidstidsordningene i Norge. Tidligere i år la det såkalte arbeidstidsutvalget frem sin innstilling. Her foreslås det mer fleksible arbeidstidsordninger dersom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er enige. Sykehuskonflikten blir en viktig test på om arbeidsgiversiden er modne nok til dette.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • LIS 03.11.2016 08.33.05

  Såvidt jeg forstår det er vel avtalen om unntak fra AML en del av en tidsbegrenset tariffavtale? Dvs. at avtalen "går ut på dato" av seg selv om den ikke fornyes?

 • Ung lege 02.11.2016 15.23.17

  Det må legeforeningen. Ellers går foreningen i oppløsning. Det et helt åpenbart at sykehusene ikke kan drives uten unntak fra AML. Vi har imidlertid ingen andre maktmidler en å si opp disse unntakene. Det er arbeidsgiver sin konfliktskapende adferd har brakt oss inn i dette uføre. Dersom vi sier opp AML er statens eneste motmiddel og ved lov tvinge oss til å jobbe ut over AML, dvs avlive loven som vi kjenner den i dag. Vi må ta sjansen på at dette ikke får flertall i Stortinget, når vi til slutt tvinger lovgiverene på banen. Det et fortsatt lov å håpe at rikslønnsnemda eller ministeren tar til fornuft og lar oss beholde retten til rullerende planer. Høye har garantert en finger med i Spekter sitt destruktive spill. Men da Høye har gått ut å benektet at han har instruert Spekter i å ensidig endre måten arbeidstiden planlegges på, så har han fortsatt muligheten reversere endringen. Bratten kan han lett ofre. Jeg håper uansett at alle husker sette sviket ved neste stortingsvalg.

 • Sykehuslege2 02.11.2016 08.14.16

  Tror ikke legeforeningen har pondus nok til å si opp avtalen. Dessverre.

 • Turnuslege 01.11.2016 21.00.07

  Si opp avtalen, og gi oss AML. Og faste stillinger fra dag 1.

 • lege 31.10.2016 16.48.34

  Det spørs om slike fakta gjør inntrykk på Spekter. Da gjenstår det at legeforeningen / Akademikerne ikke godkjenner unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Jeg tror mange leger gleder seg til 37,5 timers arbeidsuke.

Nyheter fra startsiden

HUNDREVIS I KØ FOR Å FÅ JOBB

Stadig flere nyutdannede leger uten jobb12

BANEBRYTENDE HUNT-STUDIE PÅ TARMBAKTERIER

Norsk studie kan bli blant verdens største i sitt slag

KREFTFORENINGENS TILDELINGER 2015-2017

Forskning på lungekreft er den store taperen1

ARBEIDERPARTIETS ALTERNATIVE BUDSJETT

Ap vil styrke sykehusbudsjettene3

NY STUDIE MED NORSKE PASIENTER

– Pasientene tror MR-funnene er fasiten4