Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Forsiktig med fluorholdig skismøring

Folkehelseinstituttet anbefaler skiløpere og -smørere som ofte bruker fluorholdig skismøring, å smøre skiene utendørs eller i et godt ventilert rom, og helst ha støvmaske på.

Annons:Slike forholdsregler bør tas for dem som ofte smører ski med fluorholdig festevoks og glider. Folkehelseinstituttet sier likevel at dette neppe utgjør noen stor helsefare for den allmenne befolkningen. 

Mye støv
På bakgrunn av rapporter om helseplager blant profesjonelle skismørere har Statens arbeidsmiljøinstitutt gjennomført en undersøkelse av arbeidsmiljøet til smørere.

Undersøkelsen, hvor også Folkehelseinstituttet var involvert, viste at støvmengden i smørebodene varierte med arbeidsintensitet og forbruk av fluorpulverprodukter. Støvkonsentrasjonen i lufta var i perioder veldig høye.

Redusert lungefunksjon
Påføring av fluorpulverprodukter ga det klart største bidraget, i tillegg til rotorbørsting av de pålagte fluorpulverproduktene. Helseundersøkelsen av de profesjonelle smørerne viste redusert lungefunksjon hos enkelte i forbindelse med smøring av ski.

Langsom nedbryting
Det ble også funnet høyere konsentrasjoner enn forventet av enkelte perfluorkarboksylsyrer, som for eksempel PFOA, i gliderne og støvet i smørebodene, samt i blodet hos smørerne.

Dette er stoffer som er tungt nedbrytbare, og for flere av dem ble det funnet en sammenheng mellom konsentrasjonen i blod og antall år man hadde jobbet som profesjonell skismører.

Dyreforsøk har vist at disse stoffene kan ha uheldige effekter på reproduksjon og utvikling, Studier i mennesker har så langt ikke påvist alvorlige helseeffekter knyttet til eksponering for denne stoffgruppen.

Men siden dette er stoffer som langsomt brytes ned i kroppen, mener Folkehelseinstituttet at eksponering bør reduseres så langt praktisk mulig.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Sykehuskonflikten i arbeidsretten

Vraket som meddommer etter Facebook-kommentar7

MANGE FORTSETTER Å RØYKE ETTER ET HJERTEINFARKT

– Selv om det har virket håpløst, må vi gjøre et nytt forsøk

Den europeiske diabeteskongressen (EASD)

Anslår fem tapte leveår hos 40-åringer med diabetes1

Stamcelletransplantasjon for MS

Får ikke svar på studien før i 20224

Politikk og økonomi

Går av som statssekretær2

ØKNING AV ELDRE PÅ SYKEHUS STØRRE ENN BEFOLKNINGSVEKSTEN

– Vi må satse på forebygging og tidlige tiltak for de «yngre eldre»

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!